Kostnad för uppvärmd uppfart: Installationstips & entreprenadkostnad

Ta reda på hur mycket en uppvärmd uppfart kostar och vad som är den bästa mannen för jobbet. Du hittar alla detaljer i vår uppvärmda uppfartkostnadsguide samt upp till fyra kostnadsfria entreprenadpriser.

Ingen vill gå igenom smärtstoppande snö från uppfarten så att de kan få ut bilen. Om du någonsin har vaknat upp till en uppfart full av snö, vet du redan hur frustrerande det kan vara att inte nämna besvären. Oavsett om du gör det själv eller betalar någon, är det ett krångel som du inte vill vill utsätta dig för och ta bort is och snö från din uppfart. Om du bor i regioner med hårt kallt väder som resulterar i is- och snöansamling, bör du tänka på uppvärmd uppfart.

En snötäckt uppfart kommer att ta det mesta av din tid när du försöker skyffla snö bort för att göra uppfarten användbar. Det är extremt farligt att gå eller köra på en snötäckt uppfart. Chanserna att glida och falla och därmed utsätta dig för risken för allvarliga skador är extremt höga.

Det är viktigt att du ser till att din uppfart alltid är fri från snö och is under vintern för att skydda din säkerhet och andra människor som dina familjemedlemmar, vänner och andra människor som besöker ditt hem.

De flesta tänker på uppvärmd uppfart som ett extravagant projekt att genomföra. Men så är inte fallet. Om någon skadas av att halka och falla på din snötäckta uppfart kan du faktiskt hållas ansvarig. Det kan hända att du gör ett försäkringshushållsanspråk som kan påverka din försäkrings trovärdighet i framtiden.

Som husägare bör du inte tänka på uppvärmd uppfart som lite extravagant, särskilt om du bor i ett klimat där det snöar och is är dagens ordning. En uppvärmd uppfart är en modern teknik som inte är så dyrt i motsats till den missuppfattning som de flesta har av installationen. Men installationen av den uppvärmda uppfarten skyddar dig och familjen och sparar mycket tid på att skotta snön och isen från din uppfart.

En uppvärmd uppfart är ett system som installeras under din uppfart. för att hålla din uppfart helt fri från snö och is. Det är ett strålningsvärmesystem som kan installeras inomhus och utomhus. För utomhusbruk är en uppvärmd uppfart ganska fördelaktig för alla husägare som bor i ett snöigt klimat.

Så här fungerar en uppvärmd uppfart; när temperaturen sjunker eller är extremt låg kommer det uppvärmda vattnet och frostskyddet att pumpas in i det uppvärmda uppfartröret. Det smälter sedan snö eller is som ackumuleras på din uppfart och håller uppfarten fri. Alla dessa processer kan göras med en enkel vändning av en omkopplare från bekvämligheten i ditt hem. Du kommer sedan att se när snön på ett mirakulöst sätt smälter bort för att lämna en tydlig uppfart som du säkert kan gå på eller köra förbi.

Fördelar med att installera en uppvärmd uppfart

Är du en av grupperna av människor som tycker att investera i en uppvärmd uppfart är ett extravagant drag? Om så är fallet måste du fortsätta läsa den här guiden för att bli upplyst om fördelarna med en uppvärmd uppfart. Förutom att hålla dig säker, finns det många fördelar med att installera uppvärmd uppfart i ditt hem. Den här guiden kommer att titta på de flesta anledningar till varför du ska investera i en uppvärmd uppfart, så fortsätt läsa för att få information.

Sparar tid

Den här är ganska uppenbar, rätt? Uppvärmd uppfart innebär att du inte tillbringar morgontimmarna med att skyva snö från uppfarten så att du lyckas få ut din bil. Att skotta is och snö från vår uppfart kan vara tidskrävande och ett enormt krångel som gör att du är tömd och trött.

Dessutom, vem vill bli upptagen i den isande kyla ute och ta bort snö från en uppfart tidigt på morgonen? Inte bara kommer du att komma sent för dina schemalagda uppgifter, utan besväret med att skyva snö kommer verkligen att förstöra din dag och till och med ditt humör.

De flesta som bor i regioner som upplever snö på grund av kallt klimat har att vakna tidigt på morgonen för att börja skotta snö från uppfarten och värma sina bilar. Detta är det enda sättet de kan få sina bilar från garaget till gatan så att de kan gå till jobbet, skolan, delta i möten eller köra sina ärenden.

Om du installerar en uppvärmd uppfart kommer du inte måste gå igenom den krävande processen. Istället kommer du bara in i din bil och köra iväg på din uppfart utan att behöva oroa dig för ackumulerad snö eller isfläckar som kan äventyra din säkerhet.

En uppvärmd uppfart smälter snön från din uppfart och lämnar det är klart och säkert att köra eller gå förbi. Det kommer att smälta snön snabbare, inom en kort period än att ta bort snön manuellt själv.Jämfört med att ta bort själv sparar den uppvärmda uppfarten dig mycket tid, särskilt på morgonen, och du kan enkelt fortsätta med din utan onödiga förseningar precis utanför din tröskel.

Sparar pengar

Installation av uppvärmd uppfart kan verka som en dyr kostnad som du kanske inte vill ådra dig. Men om du tänker på tiden du kommer att slösa bort att skyva snö eller betala någon för att regelbundet rensa och rengöra din uppfart; det kommer att bli en värdig investering.

Uppvärmd uppfart innebär färre arbetskraftskostnader i situationer där du måste anställa någon för att skovla bort snön från din uppfart. Med manuell borttagning av snö riskerar du faktiskt att skrapa och flisa vissa delar av dina trottoarer med spader som kontinuerligt kostar pengar på reparationer.

Dessutom sparar uppvärmd trottoar besväret med att behandla uppfarten. med salter och spendera på andra snösmältande kemikalier som slutligen skadar dina bilar och uppfart. Majoriteten av de uppvärmda uppfartarna är faktiskt ekonomiska att använda när de har installerats.

Minimerar säkerhetsproblem

Uppvärmd uppfart eliminerar risken för att halka och falla, vilket kan leda till allvarliga skador. Is är extremt hal, och det skulle vara riskabelt att ens gå på en sådan uppfart. En snötäckt uppfart är inte säker att köra på, och det kan leda till dödliga olyckor.

Förutom risken för skador till följd av halk och fall anses snöskovling vara ett hälsoproblem. Det kan inte bara orsaka halk och fall, men du riskerar också ryggsmärtor, ledskador, muskelspänning, hypotermi och frostskada. Om du installerar uppvärmda uppfart eliminerar du alla dessa risker och din uppfart är en säker plats att gå eller köra.

Minskar saltskador

Om du installerar uppvärmd uppfart, behöver inte längre avisa din uppfart. Detta innebär att du inte behöver använda bergsalt, kalciumklorid eller hårda kemikalier för att avisa din uppfart.

Salt har en skadlig effekt på trottoaren eftersom den ackumuleras och fastnar i de små sprickorna i betongen eller asfalten. När saltet tinas och fryser kommer effekterna att ses i dina försämrade trottoarer. Dessutom kan saltet också skada fordon och den intilliggande vegetationen. Mer av det kan avfuktare utgöra en hälsorisk om de av misstag intas av barn eller husdjur.

Lågt underhåll

Om din uppvärmda uppfart var korrekt installerad behöver du inget för att underhålla annat än att använda den. Om värmeelementen på din uppvärmda uppfart under installationen var jämnt fördelade och stora och inga vassa stenar användes på uppfarten kommer underhållet att vara minimalt till inget. Dessutom har uppvärmda uppfart inga avtagbara delar som kräver byte eller underhåll.

Automation

Numera finns det modeller av en uppvärmd uppfart som är helt automatiserad. En helautomatisk uppvärmd uppfart innebär att den har på plats system som automatiskt kan upptäcka när det finns snö på enheten; eller det känner när temperaturen sjunker till en viss nivå. När systemet upptäcker dessa förändringar smälter och rensar det automatiskt snön eller isen på uppfarten.

Skönheten i en helautomatisk uppvärmd uppfart är att den låter dig justera dess inställningar i ditt hem. . Det beror på att du kan få panelen installerad inuti din där du enkelt kan använda den.

Hur uppvärmda uppfart fungerar

Uppvärmda uppfart är en av bekvämligheterna i ditt hem som du inte borde brist. Som tidigare nämnts används en uppvärmd uppfart för snöröjning för att göra din uppfart framkomlig och säker. Människor som bor i regioner med kallt klimat förstår frustrationen att hantera en uppfart täckt av snö eller en som är hal på grund av is. Uppvärmd uppfart kan spara otaliga timmar med att spotta snö från uppfarten och göra det säkert att komma åt eller lämna ditt hem.

Men du kanske undrar hur den här fantastiska bekvämligheten fungerar för att lösa dina mardrömmar på snö eller is på din uppfart. Uppvärmd uppfart fungerar främst genom att hålla din uppfart tillräckligt varm för att smälta is och fallande snö när det kommer till kontakt med ytan. På det här sättet kommer det inte att finnas någon snöuppbyggnad som kan blockera din väg ut eller tillbaka till ditt hem.

Grundidén med en uppvärmd uppfart är att smälta snö.En uppvärmd uppfart består av fyra huvudelement som inkluderar:

  1. Ett värmeelement vars funktion är att utstråla värme direkt genom betongen eller asfalten från några centimeter under ytan
  2. En temperatursensor som är utformad för att upptäcka temperaturförändringar och den startar automatiskt uppvärmningsprocessen
  3. En strömkälla som har en sladd som ansluts till ett eluttag för att driva den uppvärmda uppfarten
  4. En kontrollpanel som låter dig manuellt justera den uppvärmda uppfartens värme eller förinställa den för att justera värmen med eller utan din närvaro automatiskt

Typer av uppvärmda uppfart

Uppvärmda uppfart finns i två olika typer. Båda arbetar effektivt för att smälta snö och is som ackumulerats på dina trottoarer. Men vart och ett av dessa två uppvärmda uppfart har sina egna fördelar och funktioner. De två typerna av uppvärmd uppfart inkluderar:

  1. Hydronsystem
  2. Strålningsvärme (elektrisk spole)

Hydronsystem – denna typ av uppvärmd uppfart är utformad för att använda vattenbaserad frostskyddsblandning som cirkulerar genom PVC-slangen för att värma trottoaren och ytan ovanför. En pump cirkulerar vanligtvis frysskyddsblandningen.

För att det hydroniska systemet ska fungera korrekt måste du köpa en panna, slang och du måste förbereda betongarbetet. Som ett resultat gör alla dessa krav detta alternativ till en uppvärmd uppfart lite dyr att installera. Men fördelen med det hydroniska systemet är att de är relativt billiga att köra när de har installerats.

Strålningsvärme (elektrisk spole) – denna typ av uppvärmd uppfart använder elektriska spolar som vanligtvis installeras i betong eller asfaltbeläggning. De är sedan anslutna och anslutna till ett eluttag för ström. Under installationen måste de elektriska kablarna vara placerade väl, minst två tum från varandra. De begravs sedan under ytan med några centimeter.

Under installationen kommer den uppvärmda trottoaren att vara utrustad med en sensor vars arbete är att aktivera kablarna. Detta görs via en kontrollpanel som levereras med det uppvärmda uppfartsystemet. Denna typ av uppvärmd uppfart ger dig friheten att automatisera driften beroende på den temperaturnivå du väljer. Du kan också manövrera manöverpanelen manuellt och ändra de förinställda inställningarna som du vill.

Kostnad för installation av en uppvärmd uppfart

Den grundläggande anledningen till installation av uppvärmda golv är att hålla uppfarten varm tillräckligt för att smälta snö och is under vintersäsongen. Tidigare betraktades uppvärmda uppfart som en lyx, och de kunde bara hittas i exklusiva lyxhem. Men uppvärmda uppfart blir nu vanligt för en majoritet av husägare, särskilt i regioner som ofta upplever kallt klimat.

Kostnaden för att installera uppvärmd uppfart beror på olika faktorer som region, storleken på din uppfart. och entreprenörskostnader. I allmänhet varierar kostnaden för uppvärmd uppfart från $ 14 till $ 22 per kvadratmeter. Om du har en genomsnittlig uppfart kan du räkna med att spendera cirka 1300 till 7500 dollar för ett strålningsvärmesystem och den genomsnittliga kostnaden uppgår till 3892 dollar.

Om du installerar ett vattenvärmesystem måste du vara medveten om att denna typ av uppvärmd uppfart installerad under en befintlig uppfart. Kostnaden för installation av vattenvärmesystem varierar från $ 4000 till $ 5000. I denna kostnad ingår pannan, slangen för ett visst område och styrenheter. Vanligtvis kostar installation av vattenvärmeenheter mer än elektriska värmesystem. Detta beror på att deras installation kräver att en ny pannanhet installeras eller att en ny varmvattenberedare installeras.

Under installationen av ett hydroniskt värmesystem kommer rörets avstånd att påverka den totala installationskostnaden. Detta är vanligtvis avståndet mellan den förankrade slangen och den elektriska anslutningspunkten. Om avståndet är långt borta kan du förvänta dig att installationskostnaden blir högre.

Om du installerar en ny asfaltuppvärmd uppfart kommer du att spendera en genomsnittlig kostnad på cirka 4500 $ och kostnaden kan bli så hög som $ 33500 eller ännu mer. Detta inkluderar strålningsvärmesystemet, material som krävs för installationen av en ny asfaltuppfart och installationen av dessa två. Denna kostnad inkluderar dock inte borttagning av befintlig uppfart.

Det är också värt att notera att uppfartens storlek spelar en stor roll i den totala installationskostnaden. Storleken på den del av den nya uppfarten som behöver värmas upp och driftläget för värmesystemet; huruvida manuell eller automatiskt styrs kommer också att påverka den totala kostnaden för installation av en ny asfaltuppvärmd uppfart.

Om du till exempel installerar en asfaltuppvärmd uppfart med två bilar på cirka 12 fot x 50 fot, förvänta dig att spendera cirka 8550 dollar. Om du installerar en ny asfaltuppfart på cirka en kvarts mil, räkna med att spendera en kostnad på cirka 33 500 dollar eller till och med i vissa fall.Faktum är att kostnaden för att installera en ny asfaltuppvärmd uppfart för avancerade uppfart kan kosta cirka $ 65.000 till $ 300.000.

För en ny uppvärmd betonguppfart tittar du på en genomsnittlig kostnad på cirka $ 2200 till 14 200 dollar. I denna kostnad ingår uppfart och värmesystem. Du bör dock notera att den nämnda kostnaden inte inkluderar borttagning av befintlig uppfart.

Vanligtvis är kostnaden för installation av ny asfaltuppvärmd uppfart oftast högre än för en ny uppvärmd betonguppfart. Om du installerar en genomsnittlig betonguppvärmd uppfart bör din totala kostnad uppgå till cirka 7 550 USD. Uppfarten kostar vanligtvis cirka $ 1850 till $ 6050, och resten av kostnaden kommer att vara för värmesystemet.

Andra tilläggskostnader

De extra kostnader du kan förvänta dig under installationen av den uppvärmda uppfarten bör kostnaden för att riva en gammal uppfart.

Borttagning av en gammal asfaltuppfart – DIY och professionella kostnader

Förvänta dig att spendera en genomsnittlig kostnad på cirka 500 till 1100 USD på arbetskraftskostnader för professionell borttagning av en asfaltuppfart.

De flesta entreprenörer tar ut cirka $ 2,60 till $ 3,55 per kvadratfot för att ta bort en gammal asfaltuppfart. Men mindre jobb kan kosta mer per kvadratmeter än en relativt större uppfart. Till exempel kan en kort uppfart på cirka 10 × 20 fot till 12 × 25 fot kosta en genomsnittlig kostnad på cirka $ 550 till $ 1200 vid professionell borttagning. Kostnaden för borttagning beror dock på uppfartens storlek, tjockleken på asfaltuppfarten och grusbotten.

Om du väljer att göra DIY kan borttagningskostnaden för asfaltuppfart vara noll till cirka 100 $ – 550 $. I vissa regioner kan DIY-kostnaden vara högre än de angivna kostnaderna. Kostnadsskillnaden beror vanligtvis på de lokala dumpningsavgifterna, kostnaden för att hyra utrustning som krävs för rivningsprocessen och storleken på den asfaltuppfart som ska tas bort.

Generellt hyr en elektrisk jackhammer i de flesta regioner kostar cirka 60 till 120 dollar. Du måste också hyra en betongsåg, särskilt om du tar bort en viss del av asfalt för att lämna en rak linje. Räkna med att spendera ungefär $ 35 till $ 55 på att hyra en betongsåg och ytterligare $ 25 till $ 130 för slitage om du använder ett diamantspetsigt blad.

Om du har ett större projekt måste du hyra ett liten traktorgrävare eller en skridstyrning som har ett fäste för borttagning av asfalt. Dessa kan kosta cirka $ 160 till $ 355 per dag. Efter borttagning av asfaltuppfart måste du kasta skräp. Den goda nyheten är att asfalt faktiskt är återvinningsbart, så det kan kosta dig inget att kasta skräp. Men om du debiteras för dumpning av asfaltrester, bör du förvänta dig att spendera cirka 5 till 40 dollar för en lastbil.

Borttagning av en gammal betonguppfart – DIY och professionella kostnader

Om du rivar en betonguppfart kommer en entreprenör att debitera dig en genomsnittlig kostnad på $ 1000 till $ 2600. Om din betonguppfart är byggd med armerad betong, vilket innebär att den är inbäddad med stålnät eller andra metallstänger och armeringsjärn, kommer det att krävas tung utrustning. Borttagning av en armerad betonguppfart är däremot vanligtvis en hanterbar uppgift som kan göras genom DIY.

Om du planerar att ta bort obearbetad betonguppfart genom DIY, behöver du en slägga, jackhammer , en betongsåg eller en traktorgrävare som har en brytare. Kostnaden för borttagning av betong genom DIY kan kosta dig ingenting eller $ 55 till $ 500. Kostnaden beror på hur lång tid det tar för borttagningsprocessen, kostnaden för att hyra eller köpa den nödvändiga utrustningen och de lokala dumpnings- eller återvinningsavgifterna.

Om du hyr en jackhammer förväntar du dig vanligtvis att hyra den till cirka 60 till 120 dollar per dag; en betongsåg kostar $ 35 till $ 55 att hyra, och du kan spendera ytterligare $ 25 till $ 130 för slitage om du använder ett diamantspetsat blad. En liten skidstyrning som har en fäste kan kosta cirka $ 160 till $ 355 per dag.

När det gäller att ta bort en gammal betonguppfart genom DIY görs huvuddelen av arbetet med att ta bort och kassera av det uppsamlade skräpet. I vissa regioner kan du ta ut relativt låga avgifter för återvinning av betong. I vissa områden uppgår dock kostnaden för bortskaffande eller dumpning av betongavfall till cirka 300 till 800 dollar för en betonguppfart med ungefär två standardbilar.

Om du också tycker om att riva den obearbetade betonguppfarten mycket eller involverar, kan du anställa en fackman för att hjälpa till med arbetet. De kommer att bryta betongen och ta bort den för $ 100 till $ 500 för en genomsnittlig uppfart eller $ 600 till $ 900 för ett större jobb.

En entreprenör kan också riva uppfarten innan den uppvärmda uppfarten installeras. För ett jobb som tar ungefär två till fyra timmar debiterar en entreprenör dig från $ 250 till $ 550.

I vissa fall kan du inte behöva installera en helt ny uppfart om du installerar en uppvärmd uppfart. Det är faktiskt möjligt att slangen körs på befintlig uppfart. Vissa faktorer kommer dock att avgöra om det är möjligt att ersätta din uppfart som inkluderar markkompaktering, oavsett om det finns träd nära uppfarten och tiden på året.

Det är dock alltid en bra idé att byta ut din gamla uppfart vid installation av en uppvärmd uppfart. Att byta ut en gammal uppfart är säker på att den uppvärmda uppfarten installeras korrekt och att allt under ytan går som det ska. I de flesta situationer där värmesystem är installerade under en befintlig uppfart saknas garantier eller till och med om de kommer med garantier kommer de att vara begränsade och de täcker kanske inte mycket.

Eftersom du planerar att installera en uppvärmd uppfart , är det viktigt att du bestämmer om det är bättre att eftermontera det uppvärmda uppfartsystemet under den befintliga uppfarten; eller, om du hellre vill ta bort den befintliga uppfarten och ersätta den med en ny när du installerar ditt värmesystem.

Att installera en ny uppfart kan vara dyrt, men det ger dig bättre alternativ för tillgänglig uppfartuppvärmning system. I själva verket kommer du att kunna installera strålningsvärmare som är kostnadsvänliga och kräver mindre effekt för värme jämfört med elektriska kabelsystem.

Uppvärmda uppfartmattor

Bärbara uppvärmda uppfartmattor är en alternativ till en helt inbyggd uppvärmd uppfart. De tjänar samma syfte som inbyggda värmesystem bara för att de är ett billigare alternativ. Om du är kostnadsmedveten borde en bärbar uppvärmd matta vara nästa alternativ för att hålla din uppfart varm under den kalla årstiden.

Kostnaden för bärbara uppvärmda uppfartmattor varierar beroende på mattans storlek. Den genomsnittliga kostnaden för bärbara uppvärmda uppfartmattor varierar från $ 1000 till $ 2530 för de långa. Alternativt kan du låta mattorna skräddarsy för dig om du vill. Kostnaden baseras på mattans storlek och spänning.

Typer av uppvärmd uppfart och installation Beskrivning Genomsnittlig kostnad
Genomsnittlig nationell kostnad för installation av en uppvärmd uppfart Kostnaden kan variera med olika regioner $ 14 – $ 22 per kvadratfot
Genomsnittlig total kostnad för installation av en uppvärmd uppfart En standard uppfart $ 1300 – $ 7500
Hydronic uppvärmd uppfart Inkluderar panna, slangar och styrenheter $ 4000 – $ 5000
Strålningsuppvärmd uppfart 3,892 $
Ny asfaltuppvärmd uppfart $ 4000 – $ 33500
Ny betonguppvärmd uppfart 7550 $
Uppvärmda uppfartmattor $ 1000- $ 2530
Rivning av en gammal uppfart beskrivning Genomsnittlig kostnad
Borttagning av professionell asfaltuppfart Per kvadratfot $ 2,60 – $ 355
Professionella borttagningskostnader för betongkörning 2-4 timmar jobb $ 250 – $ 550
Kostnader för borttagning av DIY-uppfart $ 100 – $ 500
Hyra en elektrisk jackhammer $ 60 – $ 120
Hyra en betongsåg $ 35 – $ 55
Hyra en liten traktorgrävare $ 160 – $ 355
Bortskaffande av asfaltrester $ 5- $ 40 per last
Bortskaffande av betongavfall $ 300 – $ 500
Anställa en fackman för att ta bort en befintlig betonguppfart $ 100 – $ 500

Faktorer att tänka på innan installation av uppvärmt uppfartssystem

Som vi nämnde tidigare är uppvärmda uppfart system som placeras under betong eller asfaltbeläggningar för att värma uppfarten och hålla den fri från snö och is. Men innan du överväger att installera en i ditt hem måste du överväga följande faktorer för att undvika onödiga kostnader och bli förvånad över den totala installationskostnaden.

Värmesystem – Innan du installerar måste du bestämma om värmesystemet kommer att använda ditt hems värmesystem eller föredrar du att ha ett värmesystem som endast är konstruerat för uppvärmd uppfart. Detta är ett viktigt beslut att ta, särskilt om du bor i en region där det är kallt till det bästa året. Det betyder att ditt uppvärmningssystem kommer att användas ofta och det kommer att kräva en konstant tillförsel av värme.Att ha ett oberoende värmesystem för den uppvärmda uppfarten säkerställer effektivitet och ditt hems värmesystem kommer inte att överbelastas.

Kontrollschema – när du planerar att installera uppvärmda uppfart är den typ av kontrollschema du använder viktig faktor att tänka på. Du har valet mellan manuellt manövrerade system eller automatiska kontroller.

Manuellt manövrerade uppfartssystem anses vara mindre effektiva, men de fungerar fortfarande perfekt för att ta bort snö och smälta is i din uppfart. Tekniskt sett är ett manuellt system beroende av att du förutsäger när det ska snöa och aktiverar systemet själv.

Kallstartsystemet kan vara ett problem, särskilt när snön redan har ackumulerats innan du aktiverar värmesystemet. Du kommer bara att kunna smälta en del av snön, och du kan få ett dödluftsutrymme som förvärrar situationen genom att fungera som isolator. Det kommer att ta timmar att smälta uppbyggnadssnön med hjälp av ett manuellt uppvärmningssystem så småningom.

Med automatiskt uppvärmt uppfart är systemen alltid i konstant drift och körs på låga nivåer tills när det börjar snöa . Vid denna tidpunkt kommer det automatiska systemet att upptäcka temperaturfallet utanför och signalera kontrollerna att de ska börja köra på högre nivåer.

Med en automatiskt uppvärmd uppfart finns det ingen chans att snön byggs upp, och eventuella lite snö smälter snabbt och lämnar din uppfart tydlig och säker för användning. Även om det är ett dyrt alternativ är ett automatiserat system ett bättre alternativ än manuellt styrda värmesystem.

Om möjligt bör du undvika det manuella värmesystemet. Uppvärmda uppfart som använder automatiserade värmesystem har sensorer som hjälper till att hålla reda på temperaturförändringar och detekterar också fukt. De automatiska systemen är alltid klara för att säkerställa att det inte finns någon chans att snö ackumuleras, till skillnad från de manuella kontrollerna. Sensorerna meddelar systemet när du ska göra dig redo för den kommande snön.

Värmekälla – innan du börjar installera en uppvärmd uppfart måste du bestämma dig för värmekällan. Kommer du att använda varmvatten eller el? Uppvärmt uppfartssystem som är beroende av varmvatten, dvs. hydroniska system har en hög initial installationskostnad, men den här typen av system sparar dig en betydande summa pengar på lång sikt. Å andra sidan är elektriska system underhållsfria.

Kostnadsmaterial – du måste ta hänsyn till de kostnadsmaterial som behövs för installationen av en uppvärmd uppfart. Precis som alla andra byggprojekt kommer materialkostnaden att variera från region till region beroende på projektets storlek.

Storleken på uppfarten – storleken på uppfarten du planerar att installera kommer att bestämma storleken och kostnaden för det uppvärmda uppfartsystemet som ska installeras.

Kommer du att byta ut eller eftermontera befintlig uppfart? – Som nämnts tidigare i den här guiden kan du välja att eftermontera din befintliga uppfart och installera slangen för det uppvärmda uppfartsystemet. Alternativt kan du välja att riva ner den gamla uppfarten och ändra materialet till ett som kan eftermonteras. På detta sätt har du ett brett utbud av uppvärmda uppfartalternativ för installation.

Kostnad för drift av uppvärmda uppfartssystem

Kostnaden för drift av uppvärmd uppfart varierar kraftigt beroende på extrem vinter säsongen blir. Det är självklart att kallare klimat i din region, desto högre kommer driftskostnaderna för ditt uppvärmningssystem att vara. Det är uppenbart att om du upplever extremt kallt klimat i din region kommer ditt värmesystem att kontinuerligt arbeta för att hålla din uppfart från att ackumuleras av snö och is.

Oavsett om du väljer att installera ett eluppvärmningssystem eller ett hydroniskt system, du kommer fortfarande att behöva använda mer energi för att kunna driva det uppvärmda uppfartsystemet. I allmänhet, om du bor i ett område där vintersäsongen vanligtvis är extremt, bör du räkna med att spendera 0,25 till 0,50 per kvadratmeter varje år med en typiskt uppvärmd uppfart. I regioner där den kalla årstiden inte blir svår bör du räkna med att spendera cirka 0,10 till 0,25 dollar per kvadratfot med samma uppvärmda uppfart på ett år.

Dessutom beror kostnaden för drift också på kostnaden för el i ditt område. Faktum är att denna faktor kan göra att du väljer att använda ett hydroniskt system om elkostnaderna är höga. Med ett elsystem har du inget annat alternativ för en energikälla, medan du med ett hydroniskt system kan använda andra kraftkällor som naturgas eller till och med propan.

Slutsats

Uppvärmda uppfart kan verka som ett dyrt projekt att genomföra för en vanlig husägare, men fördelarna är värda kostnaden för att installera en. De sparar besväret med att behöva skyffla snö tidigt på morgonen när du rusar för ett brådskande möte. De håller också din uppfart säker och förhindrar risken för att du glider och faller och riskerar dödliga skador.

Även om du lyckas betala någon för att skyva den ackumulerade snön är det bara tillfälligt och ibland kanske tjänsterna kanske inte är tillgängliga när du snabbt behöver dem. Uppvärmd uppfart håller din uppfart tekniskt nog varm för att undvika snöuppbyggnad och gör din uppfart tillgänglig och lätt att använda på vintern.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *