Konvertera Kbps till Mbps – Konvertering av måttenheter


›› Konvertera kilobit / sekund till megabit / sekund

Menade du att konvertera kilobit / sekund
kilobyte / sekund
till megabit / sekund
megabyte / sekund

›› Mer information från enhetsomvandlaren

Hur många Kbps i 1 Mbps? Svaret är 1000.
Vi antar att du konverterar mellan kilobit / sekund och megabit / sekund.
Du kan se mer information om varje måttenhet:
Kbps eller Mbps
Den huvudsakliga icke-SI-enheten för datahastighet är bit / sekund.
1 bit / sekund är lika med 0,001 Kbps eller 1,0E-6 Mbps.
Observera att avrundningsfel kan uppstå, så kontrollera alltid resultaten.
Använd den här sidan för att lära dig hur man konverterar mellan kilobit / sekund och megabit / sekund.
Skriv in dina egna nummer i formuläret för att konvertera enheterna!

›› Snabbkonverteringstabell för Kbps till Mbps

1 Kbps till Mbps = 0,001 Mbps

10 Kbps till Mbps = 0,01 Mbps

50 Kbps till Mbps = 0,05 Mbps

100 Kbps till Mbps = 0,1 Mbps

200 Kbps till Mbps = 0,2 Mbps

500 Kbps till Mbps = 0,5 Mbps

1000 Kbps till Mbps = 1 Mbps

›› Vill du ha andra enheter?

Du kan göra omvänd enhetsomvandling från Mbps till Kbps, eller ange två enheter nedan:

›› Vanliga datahastighetsomvandlingar

Kbps till mebibyte / sekund
Kbps till tebibyte / sekund
Kbps till megabyte / sekund
Kbps till kibibyte / sekund
Kbps till terabit / sekund
Kbps till gibibit / sekund
Kbps till gigabit / sekund
Kbps till byte / sekund
Kbps till mebibit / sekund
Kbps till tebibit / sekund

›› Definition: Kilobit / sekund

Till skillnad från många andra datorrelaterade enheter definieras traditionellt 1 kbps som 1000 bps, inte 1024 bps.

›› Metriska omvandlingar och mer

ConvertUnits.com ger en onlinekonverteringsräknare för alla typer av måttenheter. Du kan hitta metriska omvandlingstabeller för SI-enheter, liksom engelska enheter, valuta och andra data. Skriv in enhetssymboler, förkortningar eller fullständiga namn för enheter av längd, area, massa, tryck och andra typer. Exempel inkluderar mm, tum, 100 kg, amerikanska vätske uns, 6 ”3”, 10 sten 4, kubik cm, kvadratmeter, gram, mol, fot per sekund och många fler!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *