Kirurgi för att försöka bota bukspottkörtelcancer

Denna typ av operation är endast lämplig för ett litet antal människor. Det används oftare för distala pankreatektomier, speciellt för små neuroendokrina tumörer i bukspottskörteln. Din kirurg passerar ett långt smalt rör som kallas laparoskop och andra instrument genom skärningarna. Laparoskopet är anslutet till en fiberoptisk kamera som visar bilder på insidan av kroppen på en videoskärm. Kirurgen använder instrumenten för att ta bort tumören medan han tittar på vad de gör på skärmen.

I några centra kan kirurgerna använda en speciell maskin (robot) för att hjälpa till med laparoskopisk kirurgi. Detta kallas assisterad robotkirurgi eller da Vinci-kirurgi.

Kirurgen sitter vid en kontrollenhet några meter från patienten. Kirurgen styr rörelsen för en uppsättning robotkirurgisk utrustning, styrd av en videokamera. Detta ger dem en 3D-vy som de kan förstora ett antal gånger. Detta hjälper dem att utföra svåra operationer med mycket exakta rörelser.

Bilden nedan är ett exempel på robotkirurgi. Du kan se kirurgen sitta vid kontrollenheten till höger om bilden.

Laparoskopisk kirurgi kan orsaka mindre smärta och återhämtningstiden kan vara snabbare jämfört med öppen operation. Detta är fortfarande ett helt nytt sätt att göra kirurgi för bukspottskörtelcancer och mer forskning behövs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *