coulomb (Svenska)

Coulomb (symboliserad C) är standardenheten för elektrisk laddning i International System of Units (SI). Det är en måttlös kvantitet som delar denna aspekt med mullvaden. En kvantitet på 1 C är lika med ungefär 6,24 x 1018 eller 6,24 quintillioner.

När det gäller SI-basenheter är coulomb ekvivalent med en ampere-sekund. Omvänt representerar en elektrisk ström av A 1 C av enhetens laddningsbärare som flyter förbi en specifik punkt på 1 s. Enhetens elektriska laddning är mängden laddning som finns i en enda elektron. Således har 6,24 x 1018 elektroner 1 C laddning. Detta gäller också 6,24 x 1018 positroner eller 6,24 x 1018 protoner, även om dessa två typer av partiklar har laddning med motsatt polaritet som elektronens.

Kraften med vilken två elektriskt laddade kroppar lockar eller stöter bort varandra beror på produkten av laddningarna (i coulomb) i båda föremålen, och också på avståndet mellan föremålen. Om polariteterna är desamma (negativ / negativ eller positiv / positiv) är den så kallade coulomb-kraften frånstötande; om polariteterna är motsatta (negativ / positiv eller positiv / negativ) är kraften attraktiv. För alla två laddade kroppar minskar coulomb-kraften i proportion till kvadraten på avståndet mellan deras laddningscentra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *