Canidae 14054 (Svenska)

Jag har länge fascinerats av drömmar och till och med genomgått ett seriöst försök till drömanalys för många år sedan. Jag läste otaliga böcker om drömtolkning och drömsymboler. Varje morgon spelade jag in vad jag kunde minnas om mina drömmar, inte en lätt bedrift med tanke på att de flesta drömmar avdunstar snabbt när jag vaknade. (En bandspelare sparar värdefull tid och är mindre skurrande än att nå en penna och ett papper och tända ljuset för att skriva).

Vad jag så småningom insåg är att jag kunde spendera hela mitt liv på att studera dessa nattliga visioner , och förstår fortfarande inte vad de försökte berätta för mig. Tror jag att mina drömmar är ett försök att överföra värdefull information från mitt undermedvetna till mitt medvetna sinne? Ja. Skulle det vara bra att förstå budskapen i mitt vakna liv? Ja igen … men avkodning av meddelandena är den svåraste delen.

Det största problemet med drömanalys är att det är så subjektivt. Tyvärr finns det ingen ”en storlek som passar alla” -tolkningar. Drömsymboler kan betyda olika saker för män kontra kvinnor; symboler kan också betyda olika saker beroende på hur du personligen känner för dem i ditt vakna liv. Att lägga till svårigheten är den drömmen symboler kan ha flera förmodade betydelser. Vems tolkning är korrekt? Det är omöjligt att säga. Ändå kommer jag här att erbjuda några tolkningar om katter i drömmar, mest för din underhållning.

Cat Symbolism in Dreams

Vissa säger att katter i drömmar är en symbol för din intuition, och att kattens hälsa indikerar om du lyssnar eller ignorerar din intuition. En dröm om en sjuk katt kan då innebära att du måste lyssna på din intuition mer och litar mindre på intellekt.

Andra tolkningar hävdar att katter i drömmar symboliserar kvinnlighet, mjukhet, en självständig ande, kreativitet, kraft, olycka, sårbarhet, otur, bedrägeri och falskhet (se vad jag menar abou t flera förmodade betydelser?).

En aggressiv katt kan föreslå svårigheter med den feminina aspekten av dig själv. Att vara rädd för drömkatten innebär att det finns viss rädsla förknippad med din kvinnlighet. En drömkatt kan vara en symbol för någon i ditt liv som är ”kattig” eller skadlig. Att bli repad av en katt i en dröm antyder att du känner dig hotad.

Att drömma om att du inte kan hitta din katt är en metafor för din oberoende anda och att du känner att någon eller något hindrar dig från att vara fri. Att rädda en drömkattas liv antyder att du återvinner din självständighet och makt.

Att se en frisk katt spela i din dröm antyder ett behov av att vara mer bekymmerslös och lekfull i ditt eget liv. Katter i din dröm kan återspegla ditt behov av att känna dig älskad, eller din rädsla för att du är osant för andra så att de kommer att älska dig. Ett hus fullt av katter i en dröm representerar överdrivna illusioner eller saker som du tror är osanna.

Drömmar om en vildkatt kan indikera att en granne kan vara farlig eller att du kommer att ha någon form av tvist med dem. med en katt kan det vara en varning att du blir rånad eller lurad på något sätt, medan gos ling med en katt i en dröm föreslår att dina fiender kan ”tämjas.” En katt som biter dig i en dröm symboliserar förlusten av något, vanligtvis relaterat till de närmaste dig.

Drömmar om kattungar

Även om vuxna katter vanligtvis förknippas med självständighet och självförtroende , kattungar ses som hjälplösa varelser. Att drömma om kattungar kan då indikera att du känner dig sårbar, rädd eller behöver hjälp.

Kvinnor som drömmer om katter

När kvinnor drömmer om katter, kattdjur anses vara en symbol för hur hon ser sig själv. Detta inkluderar inte bara hennes fysiska kropp utan också hennes intuition, självständighet, kreativitet och hennes relationer med män.

Män som drömmer om katter

När en man drömmer om katter sägs kattdjur för att symbolisera hans attityd till kvinnor, eller hur han tror att kvinnor uppfattar honom. En spinnande katt betyder att mannen tycker att kvinnor tycker att han är attraktiv och att han känner sig bekväm i närheten av kvinnor. En väsande katt antyder att han känner sig avvisad av kvinnor eller att det finns problem i hans förhållande.

Har du haft några spännande drömmar om katter nyligen? Nu när du vet lite om katternas symbolik i drömmar kan du börja analysera vilken visdom dessa kloka kattdjur kan försöka förmedla.

Toppfoto av torbakhopper / Flickr
Mittfoto av Denise Chan / Flickr
Bottenfoto av Lucie Provencher / Flickr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *