coulomb (Română)

Coulomb (simbolizat C) este unitatea standard de încărcare electrică din Sistemul Internațional de Unități (SI). Este o cantitate adimensională, împărtășind acest aspect cu alunița. O cantitate de 1 C este egală cu aproximativ 6,24 x 1018 sau 6,24 quintilioane.

În termeni de unități de bază SI, coulombul este echivalentul unui amper-secundă. Dimpotrivă, un curent electric de A reprezintă 1 C de purtători de sarcină electrică unitară care trec peste un punct specific în 1 s. Încărcarea electrică a unității este cantitatea de încărcare conținută într-un singur electron. Astfel, 6,24 x 1018 electroni au 1 C de încărcare. Acest lucru este valabil și pentru 6,24 x 1018 pozitroni sau 6,24 x 1018 protoni, deși aceste două tipuri de particule poartă sarcină de polaritate opusă celei a electronului.

Forța cu care doi corpuri încărcate electric atrag sau resping reciproc depinde de produsul sarcinilor (în coulombi) din ambele obiecte, precum și de distanța dintre obiecte. Dacă polaritățile sunt aceleași (negative / negative sau pozitive / pozitive), așa-numita forță de coulomb este respingătoare; dacă polaritățile sunt opuse (negativ / pozitiv sau pozitiv / negativ), forța este atractivă. Pentru oricare două corpuri încărcate, forța coulombului scade proporțional cu pătratul distanței dintre centrele lor de încărcare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *