Clauza națiunii celei mai favorizate

Care este clauza națiunii celei mai favorizate?

Cel mai- clauza națiunii favorizate este o stipulare care impune unei țări să ofere concesii, privilegii sau imunități care urmează să fie acordate unei singure națiuni într-un acord comercial Acorduri comerciale regionale Acordurile comerciale regionale se referă la un tratat semnat de două sau mai multe țări circulația mărfurilor și serviciilor peste sau care urmează să fie acordate tuturor celorlalte țări care sunt membre ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). În relațiile economice internaționale, este un statut menit să promoveze niveluri egale de tratament pentru toate țările membre în comerțul internațional.

Înțelegerea clauzei națiunii celei mai favorizate

Clauza națiunii celei mai favorizate este un termen dat unei anumite țări și implică faptul că beneficiarul tratamentului favorabil trebuie să primească avantaje comerciale egale cu națiunea cea mai favorizată a politicii comerciale a unei țări.

În esență, înseamnă că orice țară cu statutul de „cea mai favorizată” națiune nu poate fi tratată mai puțin avantajos ca și alte țări din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. OMC promovează tratamentul egal din toate țările cu privire la acordurile comerciale.

De exemplu, dacă o țară din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului ar acorda în mod normal un tarif de 5% unei țări, dar un tarif de 7% celorlalte țări membre. clauza națiunii favorizate le cere să aplice un tarif de 5% tuturor țărilor membre.

Împreună cu principiul tratamentului național, care este un principiu al dreptului internațional care impune ca tratamentul străinilor și al localului să fie egal, clauza națiunii celei mai favorizate este un fundament al dreptului comercial al OMC. Legea comercială a organizației este menită să promoveze politici comerciale nediscriminatorii între țările membre.

O excepție de la clauza națiunii celei mai favorizate poate fi acordată țărilor în curs de dezvoltare care pot beneficia de un tratament mai favorabil decât cele mai favorizate națiune.

Tratamentul favorabil include utilizarea avantajelor comerciale, cum ar fi:

  • Tarife scăzute
  • Cote de import ridicate
  • Acorduri de liber schimb
  • Uniuni vamale Uniunea vamală O uniune vamală este un acord între două sau mai multe țări învecinate pentru eliminarea barierelor comerciale, reducerea sau abolirea taxelor vamale și

Tarife

Un tarif este în esență un impozit pe importuri și exporturi Importuri și exporturi Importurile sunt bunurile și serviciile care sunt achiziționate din restul lumii de către rezidenții unei țări, mai degrabă decât să cumpere pe piața internă între țările comerciale. Este o politică care se aplică de obicei pentru impozitarea mărfurilor străine și încurajarea consumului de produse interne. Tarifele sunt, de asemenea, utilizate ca formă de venit pentru guvernul unei țări. Pentru țările exportatoare, un tarif scăzut este favorabil, deoarece exportatorul poate tranzacționa mai liber.

Cote de import

Cotele de import se referă la o restricție comercială care stabilește o limită superioară a numărului de bunuri care pot fi importate într-o țară într-un anumit timp. Încurajează consumul mai mic de bunuri străine și, la fel ca tarifele, încurajează consumul de produse interne. Pentru țările exportatoare, asigurarea unei cote mari de import este favorabilă, deoarece exportatorul poate exporta mai multe mărfuri.

Acord de liber schimb

Un acord de liber schimb este un tratat sau un acord de drept internațional care formează o zonă de liber schimb între țările cooperante. Încurajează mai multe schimburi comerciale și poate duce la eliminarea tarifelor și a cotelor de import Cotele de import Cotele de import sunt limite impuse de guvern asupra cantității unui anumit bun care poate fi importat într-o țară. În general vorbind, astfel de cote sunt instituite pentru a proteja industriile interne și producătorii vulnerabili ..

Uniuni vamale

Uniunea vamală este un tip de bloc comercial, care este o zonă de liber schimb în țările membre care împărtășesc un tarif extern comun cu țările terțe. Acestea sunt stabilite prin intermediul pactelor comerciale și încurajează mai mult schimb liber între țările membre.

Istoria clauzei națiunii celei mai favorizate

Statutul națiunii celei mai favorizate a fost stabilit între țări ca încă din secolul al XI-lea. Conceptul modern a apărut în jurul secolului al XVIII-lea, unde a fost de obicei aplicat între două țări – o țară ar acorda alteia statutul de „națiune cea mai favorizată”.

După al doilea război mondial, au existat multe acorduri comerciale și tarifele negociate prin Acordul general privind tarifele și comerțul (GATT), care a dus la înființarea Organizației Mondiale a Comerțului în 1995. Organizația Mondială a Comerțului este o organizație care își propune să mențină reglementarea comerțului internațional între țări.

Beneficiile clauzei națiunii celei mai favorizate

Clauza națiunii celei mai favorizate oferă următoarele beneficii:

1.Crește comerțul liber

Clauza națiunii celei mai favorizate crește crearea comerțului și scade diversificarea comerțului, încurajând în esență mai mult comerț liber între țări. Permite rezultate mai eficiente, deoarece producătorii cu costuri reduse pot exporta mărfuri în zone cu cea mai mare cerere fără intervenția guvernului.

2. Tratamentul egal al țărilor defavorizate

Clauza națiunii celei mai favorizate permite țărilor mai mici să participe la avantaje pe care probabil nu le primesc, deoarece sunt trecute cu vederea în rândul marilor actori comerciali mondiali. Clauza ajută țările mici să negocieze condiții comerciale favorabile pe care în mod normal nu le-ar primi.

3. Simplifică legile comerciale

Implementarea clauzei națiunii celei mai favorizate simplifică acordurile comerciale complexe stabilite bilateral între țări. Dacă toate țările se află în aceleași condiții comerciale, legile comerciale sunt mult mai simple.

Lecturi conexe

CFI este furnizorul oficial al serviciilor bancare certificate & Credit Analyst (CBCA) ™ Certificare CBCA® Certificarea bancară certificată & Credit Analyst (CBCA) ® acreditarea este un standard global pentru analiștii de credit care acoperă finanțele, contabilitatea, analiza creditelor, analiza fluxului de numerar, modelarea legământului, rambursările împrumuturilor și multe altele. program de certificare, conceput pentru a transforma pe oricine într-un analist financiar de talie mondială.

Pentru a continua să înveți și să dezvolți cunoștințele tale de analiză financiară, îți recomandăm cu tărie resursele suplimentare de mai jos:

  • Zonă de liber schimb Zonă de liber schimb O zonă de liber schimb (ALS) se referă la o anumită regiune în care un grup de țări semnează un acord comercial care sigilează cooperarea economică
  • Acordul de liber schimb nord-american (NAFTA) Liber comerț nord-american Acordul (NAFTA) Acordul de liber schimb nord-american (NAFTA) este un acord care a reunit trei țări din America de Nord, și anume, Statele Unite, Canada și
  • Bariere netarifare Bariere netarifare Bariere netarifare sunt bariere comerciale care restricționează importul sau exportul de mărfuri prin alte mijloace decât tarifele. Comerțul mondial
  • Uniunea economicăUniunea economică O uniune economică este unul dintre diferitele tipuri de blocuri comerciale. Se referă la un acord între țări care permite produselor, serviciilor și lucrătorilor să treacă liber frontierele. Uniunea urmărește eliminarea barierelor comerciale interne dintre țările membre, cu scopul de a beneficia economic toate țările membre.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *