Wersety o Bożej miłości, która poruszy twoje serce

Czy wiesz, jak bardzo Bóg cię kocha? Znajomość wielkości miłości Boga może poruszyć twoje serce i zmienić twoje życie. Tych 7 wersetów pomoże ci głębiej zrozumieć wielką miłość, jaką Bóg darzył ciebie.

Bóg kochał cię pierwszy

Pl To jest miłość: nie to, że kochaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna, aby był ofiarowany jako ofiara za przebaczenie naszych grzechów. (1 Jana 4:10)

Bóg przejął inicjatywę, posyłając swego Syna na śmierć na krzyżu. Nie tylko to, ale Bóg myślał o tobie, kiedy posłał Jezusa. On cię zna i kocha na zawsze.

Bóg jest twoim przyjacielem

Nikt nie ma większej miłości niż oddanie życia za swoich przyjaciół. (Ewangelia Jana 15:13)

Jezus chce być Twoim najbliższym przyjacielem. Kocha cię tak bardzo, że postanowił umrzeć, by cię uratować.

Miłość Boga jest bezwarunkowa

Ale Bóg okazuje swoją miłość do nas w tym: kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus umarł za nas. (Rzymian 5: 8)

Bóg cię kocha, chociaż zna wszystkie twoje wady. Jego miłość nie ma granic. On jest gotowy, aby ci wybaczyć i odnowić. Musisz tylko przyjąć ich prośbę o przyjaźń.

38 wersetów o miłości Boga

Większa niż miłość matki

Czy matka może zapomnieć o swoim karmionym dziecku i przestać kochać to, które urodziła? Nawet jeśli zapomniała, nie zapomnę o tobie! (Izajasz 49:15)

Boża miłość jest większa niż miłość najbardziej kochającej matki na świecie. Nawet jeśli nigdy nie poznałeś miłości swoich ziemskich rodziców, możesz poznać wielką miłość Boga.

Jesteś dzieckiem Bożym

Zwróć uwagę, jaką wielką miłość dał nam Ojciec, abyśmy mogli nazywać się dziećmi Bożymi! I my jesteśmy! Świat nas nie zna, właśnie dlatego, że go nie znał. (1 Jana 3: 1)

Przyjmując Bożą miłość w swoim życiu, stajesz się członkiem Bożej rodziny ze wszystkimi przywilejami ukochanego syna .

68 wersetów z Bożymi obietnicami

Boża miłość chroni

Jak cenny, o Boże, jest twoja wielka miłość! Każdy człowiek znajduje schronienie w cieniu Twoich skrzydeł.
(Psalm 36: 7)

W swojej miłości Bóg chroni cię jak ptak dba o ich młode i chroni je przed niebezpieczeństwami świata.

Jezus dał wszystko

Znasz już łaskę Pan nasz Jezus Chrystus Chociaż był bogaty, przez was stał się ubogim, abyście przez wasze ubóstwo stali się bogaci. (2 Koryntian 8: 9)

Jezus zostawił całą swoją chwałę w niebie i wiele wycierpiał z miłości do ciebie. Jezus uważał to wszystko za warte zachodu, ponieważ cię kocha. Boża miłość daje ci wielką wartość.

Bóg jest miłością: 1 Jana 4: 7-9 Studium Biblii

Dowiedz się więcej o miłości dzięki tym wersetom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *