Warunki i postanowienia – publiczna witryna internetowa Megan


Ostrzeżenie

Każda osoba, która wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym dokumencie w celu grożenia, zastraszania lub nękania rejestrujący lub jego rodzina, lub kto w inny sposób nadużywa tych informacji, może podlegać postępowaniu karnemu lub odpowiedzialności cywilnej.

Akceptuj Odrzuć

Walne Zgromadzenie Pensylwanii ustaliło, że bezpieczeństwo publiczne będzie wzmocnione poprzez publiczne udostępnianie informacji o zarejestrowanych przestępcach seksualnych za pośrednictwem Internetu. Wiedza o tym, czy dana osoba jest zarejestrowanym przestępcą seksualnym, może być istotnym czynnikiem w ochronie Ciebie, członków Twojej rodziny lub osób pozostających pod Twoją opieką przed aktami recydywy ze strony zarejestrowanych przestępców seksualnych. Publiczny dostęp do informacji o zarejestrowanych przestępcach seksualnych ma służyć wyłącznie jako środek ochrony publicznej, wszelkie inne wykorzystanie jest zabronione.

Zgodnie z 42 Pa.C.S. Zgodnie z § 9799.28 i § 9799.63, policja stanowa utworzyła tę witrynę internetową, aby w odpowiednim czasie informować opinię publiczną o zarejestrowanych przestępcach seksualnych, którzy mieszkają lub są tymczasowo, uczęszczają do szkoły lub są zatrudnieni / wykonują zawód w tej Wspólnocie.

Ustawa Megan w Pensylwanii, 42 Pa.CS § 9799.32 (1) i § 9799.67 (1), nakłada na policję stanową obowiązek utworzenia i prowadzenia rejestru osób, które przebywają lub są przejściowe, pracują / wykonują zawód lub uczęszczają do szkoły na terenie Wspólnoty Narodów i którzy zostali skazani, przyznali się do winy lub zostali uznani za winnych za niektóre przestępstwa seksualne w Pensylwanii lub w innej jurysdykcji.

Przeglądając informacje w tej witrynie, należy pamiętać, że:

  • Informacje zawarte w tej witrynie zostały dostarczone przez rejestrującego i / lub inne podmioty.
  • Niektóre informacje zawarte w tej witrynie mogą być nieaktualne lub niedokładne.
  • Ta witryna nie stanowi wyczerpującej listy wszystkich osób, które kiedykolwiek popełniły przestępstwo seksualne w Pensylwanii.
  • Jedynym sposobem na pozytywną identyfikację osoby zamieszczonej na stronie internetowej jako przestępcę seksualnego jest porównanie odcisków palców sprawcy z odciskami palców pobranymi podczas aresztowania lub osadzenia w więzieniu.
  • Jeśli masz uzasadnione przekonanie, że jakiekolwiek informacje na tej stronie są nieaktualne lub nieprawidłowe, skontaktuj się z Działem Prawnym Megan policji stanowej Pensylwanii pod bezpłatnym numerem: 1-866-771-3170.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *