Co to jest choroba neuronu ruchowego?

Termin choroba neuronu ruchowego (MND) lub stwardnienie zanikowe boczne (ALS) opisuje grupę powiązanych chorób wpływających na nerwy ruchowe lub neurony w mózgu i rdzeniu kręgowym , które przekazują komunikaty do mięśni, mówiąc im, co mają robić. Oznacza to, że komunikaty stopniowo przestają docierać do mięśni, co prowadzi do osłabienia i wyniszczenia. MND może wpływać na to, jak chora osoba chodzi, mówi, je, pije i oddycha. Jednak nie wszystkie objawy muszą wystąpić u każdego i jest mało prawdopodobne, że wystąpią one w tym samym czasie lub w określonej kolejności.

Francuski neurolog Jean-Martin Charcot po raz pierwszy opisał chorobę neuronu ruchowego w 1874 roku. MND jest powszechnie używanym terminem w Wielkiej Brytanii, ale w innych częściach świata, takich jak Ameryka i części Europy, jest znany jako stwardnienie zanikowe boczne. Chociaż obecnie nie ma lekarstwa na MND, można opanować objawy, aby pomóc w osiągnięciu możliwie najlepszej jakości życia osób żyjących z tą chorobą.

Typy MND

Istnieją cztery główne typy MND, o których wiemy. Warto znać różne typy, chociaż nie zawsze można określić, jaki typ ma dana osoba.

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS)

Jest to najczęstsza postać, w której oba zaangażowanie górnego i dolnego neuronu ruchowego. Ta postać choroby charakteryzuje się osłabieniem i wyniszczeniem kończyn. Osoba może zauważyć, że upuszcza rzeczy lub potyka się podczas chodzenia. Oczekiwana długość życia wynosi od dwóch do pięciu lat od wystąpienia pierwszych objawów.

Postępujące porażenie opuszkowe (PBP)

PBP dotyka około jednej czwartej osób z MND i obejmuje zarówno górną, jak i dolną część silnika neurony. Objawy mogą obejmować niewyraźną mowę lub trudności w połykaniu. Oczekiwana długość życia wynosi od sześciu miesięcy do trzech lat od wystąpienia objawów.

Postępujący zanik mięśni (PMA)

PMA dotyka tylko niewielką część ludzi i powoduje uszkodzenie dolnej części silnika neurony. Wczesne objawy mogą objawiać się osłabieniem lub niezdarnością dłoni lub stóp. Przeciętnie ludzie żyją dłużej niż pięć lat.

Pierwotne stwardnienie boczne (PLS)

Jest to rzadka postać MND, w której ludzie doświadczają sztywności i niezdarności rąk lub nóg lub problemy z mową. Średnia długość życia może wynosić ponad 10 lat, chociaż może to ograniczać życie.

Choroba Kennedy’ego

Choroba Kennedy’ego i MND są dość podobne i mogą powodować zamieszanie podczas diagnozy. Zwykle dotyka mężczyzn, chociaż kobiety są nosicielami wadliwego genu. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić objawy u kobiet, ale są one zwykle łagodniejsze niż u mężczyzn. Głównymi objawami choroby Kennedy’ego u kobiet są łagodne skurcze mięśni i zmęczenie. Niewiele wiadomo o chorobie Kennedy’ego u kobiet i obecnie trwają badania. Chociaż nie jest klasyfikowany jako MND, jest objęty warunkami obsługiwanymi przez Stowarzyszenie MND.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *