Verzen over Gods liefde die je hart zal raken

Weet je hoeveel God van je houdt? Als u de grootsheid van Gods liefde kent, kan dit uw hart raken en uw leven veranderen. Deze 7 verzen zullen je helpen de grote liefde die God voor jou heeft beter te begrijpen.

God hield eerst van jou

Nl Dit is liefde: niet dat we God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gestuurd om als offer te worden gebracht voor de vergeving van onze zonden. (1 Johannes 4:10)

God nam het initiatief door zijn Zoon te sturen om aan het kruis te sterven. Niet alleen dat, maar God dacht aan u toen Hij Jezus zond. Hij kent je en houdt voor altijd van je.

God is je vriend

Niemand heeft meer liefde dan zijn leven geven voor zijn vrienden. (Johannes 15:13)

Jezus wil je beste vriend zijn. Hij houdt zoveel van je dat hij besloot te sterven om je te redden.

Gods liefde is onvoorwaardelijk

Maar God toont zijn liefde voor ons hierin: toen we nog zondaars waren, stierf Christus voor ons. (Romeinen 5: 8)

God houdt van je, ook al kent Hij al je fouten. Zijn liefde kent geen grenzen. Hij is bereid om u te vergeven en te herstellen. Je hoeft alleen maar hun vriendschapsverzoek te accepteren.

38 verzen over Gods liefde

Groter dan de liefde van een moeder

Kan een moeder haar zuigeling vergeten en stoppen met lief te hebben van het kind dat ze heeft gebaard? Zelfs als ze het vergat, zal ik je niet vergeten! (Jesaja 49:15)

Gods liefde is groter dan die van de meest liefdevolle moeder ter wereld. Zelfs als je nooit de liefde van je aardse ouders hebt gekend, kun je de grote liefde van God kennen.

Je bent een kind van God

Merk op wat een grote liefde de Vader ons heeft gegeven om kinderen van God te worden genoemd! En wij zijn! De wereld kent ons niet, juist omdat ze hem niet kende. (1 Johannes 3: 1)

Door Gods liefde in je leven te accepteren, word je een lid van Gods familie, met alle voorrechten van een geliefde zoon .

68 verzen met beloften van God

Gods liefde beschermt

Hoe kostbaar, o God, is je grote liefde! Ieder mens vindt zijn toevlucht in de schaduw van je vleugels.
(Psalm 36: 7)

In zijn liefde beschermt God je als een vogel zorgt voor hun jongen en beschermt ze tegen de gevaren van de wereld.

Jezus gaf alles

Je kent al de genade van onze Heer Jezus Christus Hoewel hij rijk was, is hij door u arm geworden, zodat u door uw armoede rijk zou worden. (2 Korintiërs 8: 9)

Jezus verliet al zijn glorie in de hemel en leed veel uit liefde voor jou. Jezus vond dit alles de moeite waard omdat Hij van je houdt. Gods liefde geeft je veel waarde.

God is liefde: 1 Johannes 4: 7-9 Bijbelstudie

Leer meer over liefde met deze verzen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *