coulomb

De coulomb (gesymboliseerd C) is de standaardeenheid van elektrische lading in het International System of Units (SI). Het is een dimensieloze hoeveelheid die dit aspect deelt met de mol. Een hoeveelheid van 1 C is gelijk aan ongeveer 6,24 x 1018, of 6,24 quintillion.

In termen van SI-basiseenheden is de coulomb het equivalent van één ampère-seconde. Omgekeerd vertegenwoordigt een elektrische stroom van A 1 C van elektrische ladingsdragers per eenheid die in 1 s langs een specifiek punt stroomt. De elektrische lading van een eenheid is de hoeveelheid lading die zich in een enkel elektron bevindt. Dus 6,24 x 1018 elektronen hebben 1 C lading. Dit geldt ook voor 6,24 x 1018 positronen of 6,24 x 1018 protonen, hoewel deze twee soorten deeltjes lading dragen met een tegengestelde polariteit als die van het elektron.

De kracht waarmee twee elektrisch geladen lichamen elkaar aantrekken of afstoten elkaar hangt af van het product van de ladingen (in coulombs) in beide objecten, en ook van de afstand tussen de objecten. Als de polariteiten hetzelfde zijn (negatief / negatief of positief / positief), is de zogenaamde coulomb-kracht afstotend; als de polariteiten tegengesteld zijn (negatief / positief of positief / negatief), is de kracht aantrekkelijk. Voor twee geladen lichamen neemt de coulombkracht evenredig af met het kwadraat van de afstand tussen hun ladingscentra.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *