Converteer Kbps naar Mbps – Conversie van meeteenheden


›› Converteer kilobit / seconde naar megabit / seconde

Wilde u kilobit / seconde
kilobyte / seconde
converteren naar megabit / seconde
megabyte / seconde

›› Meer informatie van de unit converter

Hoeveel Kbps in 1 Mbps? Het antwoord is 1000.
We gaan ervan uit dat u converteert tussen kilobit / seconde en megabit / seconde.
U kunt meer details over elke meeteenheid bekijken:
Kbps of Mbps
De belangrijkste niet-SI-eenheid voor computergegevenssnelheid is de bit / seconde.
1 bit / seconde is gelijk aan 0,001 Kbps of 1,0E-6 Mbps.
Houd er rekening mee dat er afrondingsfouten kunnen optreden, dus controleer altijd de resultaten.
Gebruik deze pagina om te leren hoe u kunt converteren tussen kilobits / seconde en megabits / seconde.
Typ uw eigen getallen in het formulier om de eenheden om te rekenen!

›› Snelle conversietabel van Kbps naar Mbps

1 Kbps tot Mbps = 0,001 Mbps

10 Kbps tot Mbps = 0,01 Mbps

50 Kbps tot Mbps = 0,05 Mbps

100 Kbps tot Mbps = 0,1 Mbps

200 Kbps tot Mbps = 0,2 Mbps

500 Kbps tot Mbps = 0,5 Mbps

1000 Kbps tot Mbps = 1 Mbps

›› Wil je andere eenheden?

U kunt de omgekeerde eenheidconversie uitvoeren van Mbps naar Kbps, of u kunt hieronder twee eenheden invoeren:

›› Veelvoorkomende conversies van computergegevens

Kbps naar mebibyte / seconde
Kbps naar tebibyte / seconde
Kbps naar megabyte / seconde
Kbps naar kibibyte / seconde
Kbps naar terabit / seconde
Kbps naar gibibit / seconde
Kbps naar gigabit / seconde
Kbps naar byte / seconde
Kbps naar mebibit / seconde
Kbps naar tebibit / seconde

›› Definitie: Kilobit / seconde

In tegenstelling tot veel andere computergerelateerde eenheden, wordt 1 kbps traditioneel gedefinieerd als 1000 bps, niet 1024 bps.

›› Metrische conversies en meer

ConvertUnits.com biedt een onlineconversiecalculator voor alle soorten meeteenheden. U kunt metrische conversietabellen vinden voor SI-eenheden, evenals Engelse eenheden, valuta en andere gegevens. Typ eenheidssymbolen, afkortingen of volledige namen voor eenheden van lengte, oppervlakte, massa, druk en andere typen. Voorbeelden zijn onder meer mm, inch, 100 kg, US fluid ounce, 6 “3”, 10 stone 4, kubieke cm, vierkante meters, gram, mollen, voet per seconde en nog veel meer!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *