Codeïne; Guaifenesin drank of siroop

Wat is dit medicijn?

CODEINE; GUAIFENESIN (KOE deen; gwye FEN e sin) is een hoestonderdrukker en slijmoplossend middel. Het helpt om hoesten als gevolg van verkoudheid of ingeademde irriterende stoffen te stoppen of te verminderen. Het zal een infectie niet behandelen.

Dit geneesmiddel kan voor andere doeleinden worden gebruikt; vraag uw zorgverzekeraar of apotheker als u vragen heeft.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel inneem?

Zij moeten weten of u een van deze heeft aandoeningen:

 • Ziekte van Addison
 • hersentumor
 • galblaasaandoening
 • hoofdletsel
 • hartziekte
 • geschiedenis van een probleem met drugs of alcoholmisbruik
 • geschiedenis van onregelmatige hartslag
 • als u vaak alcohol drinkt
 • nierziekte
 • leverziekte
 • lage bloeddruk
 • long- of ademhalingsziekte, zoals astma
 • psychische aandoening
 • pancreasziekte
 • toevallen
 • maag- of darmproblemen
 • schildklieraandoening
 • moeite met plassen
 • een allergische of ongebruikelijke reactie aan guaifenesine, codeïne, andere medicijnen, voedsel, kleurstoffen of conserveermiddelen
 • zwanger zijn of proberen zwanger te worden
 • borstvoeding geven

Hoe moet Ik gebruik dit medicijn?

Neem dit medicijn icine via de mond. Volg de aanwijzingen op het receptlabel. U kunt het met of zonder voedsel innemen. Als het uw maag van streek maakt, neem het dan met voedsel in. Gebruik een speciaal gemarkeerde lepel of container om elke dosis af te meten. Vraag uw apotheker als u er geen heeft. Huishoudlepels zijn niet nauwkeurig. Niet te vol doen. Spoel het meetinstrument na elk gebruik met water af. Neem uw geneesmiddel regelmatig in. Gebruik het niet vaker dan voorgeschreven.

De apotheker zal u een speciale MedGuide geven bij elk recept en elke nieuwe vulling. Zorg ervoor dat u deze informatie elke keer zorgvuldig leest.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Dit geneesmiddel is niet goedgekeurd voor gebruik bij kinderen.

Overdosering: Als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum.

OPMERKING: Dit medicijn is alleen voor jou bestemd. Deel dit medicijn niet met anderen.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Als u een dosis vergeet, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses.

Wat kan een wisselwerking hebben met dit medicijn?

Gebruik dit medicijn niet met een van de volgende medicijnen:

 • alcohol
 • antihistaminica voor allergie, hoest en verkoudheid
 • bepaalde medicijnen voor angst of slaap
 • bepaalde medicijnen voor depressie zoals amitriptyline, fluoxetine, sertraline
 • bepaalde medicijnen voor aanvallen zoals carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, primidon
 • algemene anesthetica zoals halothaan, isofluraan, methoxyfluraan, propofol
 • lokale anesthetica zoals lidocaïne, pramoxine, tetracaïne
 • MAO-remmers zoals Carbex, Eldepryl, Marplan, Nardil en Parnate
 • geneesmiddelen die de spieren ontspannen voor een operatie
 • andere verdovende middelen (opiaten) voor pijn of hoest
 • fenothiazines zoals chloorpromazine, mesoridazine, prochlorperazine, thioridazine

Dit geneesmiddel kan ook een wisselwerking hebben met de volgende medicijnen:

 • antivirale geneesmiddelen voor HIV of AIDS
 • atropine
 • bepaalde antibiotica zoals erytromycine en claritromycine
 • bepaalde geneesmiddelen voor blaasproblemen zoals oxybutynine, tolterodine
 • bepaalde geneesmiddelen voor schimmelinfecties zoals ketoconazol en itraconazol
 • bepaalde geneesmiddelen voor een onregelmatige hartslag, zoals amiodaron, propafenon, kinidine
 • bepaalde geneesmiddelen voor de ziekte van Parkinson, zoals benztropine, trihexyphenidyl
 • bepaalde geneesmiddelen voor maagproblemen zoals dicyclomine, hyoscyamine
 • bepaalde geneesmiddelen voor reisziekte, zoals scopolamine
 • ipratropium
 • rifampicine

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, vrij verkrijgbare geneesmiddelen of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook of u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen een wisselwerking hebben met uw medicijn.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit medicijn?

Gebruik het precies zoals voorgeschreven door uw arts of zorgverlener. Gebruik niet meer dan de aanbevolen dosis. U kunt tolerantie voor dit geneesmiddel ontwikkelen als u het lange tijd gebruikt. Tolerantie betekent dat u na verloop van tijd minder verlichting van de hoest krijgt. Vertel het uw arts of zorgverlener als uw symptomen niet verbeteren of verergeren.

Als u dit geneesmiddel lange tijd gebruikt, stop dan niet plotseling met het innemen, omdat u dan een ernstige aandoening kunt krijgen. reactie. Uw lichaam raakt aan het medicijn gewend. Dit betekent NIET dat je verslaafd bent.Verslaving is een gedrag dat verband houdt met het krijgen en gebruiken van een medicijn om een niet-medische reden. Als uw arts wil dat u het geneesmiddel stopzet, zal de dosis na verloop van tijd langzaam worden verlaagd om bijwerkingen te voorkomen.

Er zijn verschillende soorten verdovende middelen (opiaten). Als u meer dan één type tegelijk inneemt of als u een ander geneesmiddel gebruikt dat ook slaperigheid veroorzaakt, kunt u meer bijwerkingen krijgen. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen die u gebruikt. Uw arts zal u vertellen hoeveel geneesmiddel u moet innemen. Neem niet meer medicijnen dan voorgeschreven. Bel voor hulp als u ademhalingsproblemen of ongewone slaperigheid heeft.

U kunt slaperig of duizelig worden. Bestuur geen voertuigen, bedien geen machines en doe niets dat mentale alertheid vereist totdat u weet welke invloed dit geneesmiddel op u heeft. Ga niet snel staan of zitten, vooral niet als u een oudere patiënt bent. Dit vermindert het risico op duizeligheid of flauwvallen. Alcohol kan de werking van dit geneesmiddel verstoren. Vermijd alcoholische dranken.

Het medicijn kan constipatie veroorzaken. Probeer ten minste elke 2 tot 3 dagen een stoelgang te hebben. Als u gedurende 3 dagen geen stoelgang heeft, neem dan contact op met uw arts of zorgverlener.

Uw mond kan droog worden. Kauwgom kauwen of op harde snoep zuigen en veel water drinken kan helpen. Neem contact op met uw arts als het probleem niet verdwijnt of ernstig is.

Welke bijwerkingen kan ik opmerken als ik dit geneesmiddel krijg?

Bijwerkingen die u moet melden aan uw arts of gezondheidsdienst zorgverlener zo snel mogelijk:

 • allergische reacties zoals huiduitslag, jeuk of galbulten, zwelling van het gezicht, de lippen of tong
 • ademhalingsproblemen
 • verwarring
 • toevallen
 • tekenen en symptomen van lage bloeddruk zoals duizeligheid; zich zwak of licht in het hoofd voelen, vallen; ongewoon zwak of moe
 • moeite met plassen of verandering in de hoeveelheid urine

Bijwerkingen die gewoonlijk geen medische aandacht vereisen (meld dit aan uw arts of zorgverlener als ze doorgaan of hinderlijk zijn):

 • constipatie
 • droge mond
 • misselijkheid, braken
 • vermoeidheid

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke bijwerkingen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-FDA-1088.

Waar moet ik mijn geneesmiddel bewaren?

Buiten bereik van kinderen bewaren. Dit medicijn kan worden misbruikt. Bewaar uw medicijn op een veilige plaats om het tegen diefstal te beschermen. Deel dit medicijn met niemand. Het verkopen of weggeven van dit medicijn is gevaarlijk en in strijd met de wet.

Bewaren bij kamertemperatuur tussen 15 en 30 graden C (59 en 86 graden F). Bescherm tegen licht. Dit geneesmiddel kan onbedoelde overdosering en overlijden veroorzaken als het wordt ingenomen door andere volwassenen, kinderen of huisdieren. Meng al het ongebruikte geneesmiddel met een stof zoals kattenpoeder of koffiedik. Gooi het medicijn vervolgens weg in een afgesloten bakje zoals een afgesloten zak of een koffiekan met deksel. Gebruik het geneesmiddel niet na de vervaldatum.

OPMERKING: dit blad is een samenvatting. Het omvat mogelijk niet alle mogelijke informatie. Als u vragen heeft over dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts, apotheker of zorgverlener.

Delen Facebook Twitter LinkedIn E-mail Afdrukken

Ontvang nuttige, nuttige en relevante gezondheids- en welzijnsinformatie

enews

Cleveland Clinic is een academisch medisch centrum zonder winstoogmerk. Adverteren op onze site helpt onze missie te ondersteunen. We onderschrijven geen producten of diensten die niet van Cleveland Clinic zijn. Beleid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *