Mestbegunstigede nasjonsklausul

Hva er mest favoriserte nasjonsklausul?

Den mest- favorittnasjonsklausul er en bestemmelse som krever at et land gir innrømmelser, privilegier eller immuniteter som skal gis til en nasjon i en handelsavtale Regionale handelsavtaler Regionale handelsavtaler refererer til en traktat som er undertegnet av to eller flere land for å oppmuntre til fri bevegelse av varer og tjenester over eller skal gis til alle andre land som er medlemmer av Verdens handelsorganisasjon (WTO). I internasjonale økonomiske forbindelser er det en status som er ment å fremme like nivåer av behandling til alle medlemsland i internasjonal handel.

Forstå klausulen om mest favoriserte nasjoner

Den mest favoriserte nasjonsklausulen er et begrep som gis til et bestemt land, og det innebærer at mottakeren av den gunstige behandlingen må få like handelsfordeler som mest favoriserte nasjon i et lands handelspolitikk.

Det betyr i hovedsak at ethvert land med «den mest favoriserte» nasjonerstatus ikke kan behandles mindre fordelaktig som andre land i Verdens handelsorganisasjon. WTO fremmer lik behandling av alle land angående handelsavtaler.

For eksempel hvis et land i Verdenshandelsorganisasjonen normalt vil gi en tollsats på 5% til ett land, men en tariff på 7% til andre medlemsland. favorisert nasjonsklausul krever at de bruker en 5% -toll på alle medlemsland.

Sammen med prinsippet om nasjonal behandling, som er et prinsipp i folkeretten som krever at utlendinger og lokale skal være like, er paragrafen som er mest begunstiget, et fundament i WTOs handelslov. Organisasjonens handelslov er ment å fremme ikke-diskriminerende handelspolitikk mellom medlemsland.

Et unntak fra klausulen om mest favoriserte nasjoner kan gis til utviklingsland som kan få gunstigere behandling enn de mest begunstigede. nasjon.

Gunstig behandling inkluderer bruk av handelsfordeler, for eksempel:

  • Lave tollsatser
  • Høye importkvoter
  • Frihandelsavtaler
  • Tilpassede fagforeninger Tollunion En tollunion er en avtale mellom to eller flere naboland for å fjerne handelsbarrierer, redusere eller avskaffe toll, og

Tariffer

En toll er i hovedsak en avgift på import og eksport Import og eksport Import er varer og tjenester som kjøpes fra resten av verden av innbyggerne i et land, i stedet for å kjøpe innenlands mellom handelsland. Det er en policy som vanligvis er på plass for å beskatte utenlandske varer og oppmuntre til forbruk av innenlandske produkter. Tariffer brukes også som en form for inntekt for et lands regjering. For eksportland er en lav toll gunstig, ettersom eksportøren kan handle mer fritt.

Importkvoter

Importkvoter refererer til en handelsrestriksjon som setter en øvre grense for antall varer som kan importeres til et land over en gitt tid. Det oppmuntrer til mindre forbruk av utenlandske varer, og i likhet med toll, oppfordrer det til forbruk av innenlandske produkter. For eksportland er det gunstig å sikre en høy importkvote, da eksportøren kan eksportere flere varer.

Frihandelsavtale

En frihandelsavtale er en traktat eller en internasjonal avtale som danner et frihandelsområde mellom de samarbeidende landene. Det oppmuntrer til mer handel og kan resultere i eliminering av toll og importkvoter Importkvoter Importkvoter er myndighetspålagte grenser for mengden av en viss vare som kan importeres til et land. Generelt sett er slike kvoter på plass for å beskytte innenlandske næringer og sårbare produsenter.

Tilpassede fagforeninger

Tollunion er en type handelsblokk, som er et område med frihandel innen medlemsland som deler en felles ekstern tariff med ikke-medlemsland. De er etablert gjennom handelspakter og oppmuntrer til mer frihandel mellom medlemslandene.

Historien om den mest foretrukne nasjonsklausul

Den mest favoriserte nasjonen-statusen ble etablert mellom land som tidlig på 1100-tallet. Det moderne konseptet dukket opp rundt 1700-tallet, hvor det vanligvis ble brukt mellom to land – ett land ville gi et annet status som «mest favoriserte nasjon.»

Etter andre verdenskrig var det mange handelsavtaler og tariffer forhandlet gjennom General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), som resulterte i etableringen av World Trade Organization i 1995. World Trade Organization er en organisasjon som har som mål å opprettholde reguleringen av internasjonal handel mellom land.

Fordelene med klausulen om mest favoriserte nasjoner

Klausulen om mest favoriserte nasjoner gir følgende fordeler:

1.Øker frihandel

Den mest begunstigede nasjonsklausulen øker handelsskapingen og reduserer avledningen av handel, og oppmuntrer i hovedsak til mer frihandel mellom land. Det gir mer effektive resultater siden produsentene med lavest pris kan eksportere varer til områder med høyest etterspørsel uten myndighetsintervensjon.

2. Likebehandling av vanskeligstilte land

Klausulen om mest favoriserte nasjoner tillater mindre land å delta i fordeler som de normalt ikke får, siden de blir oversett blant de store globale handelsaktørene. Klausulen hjelper de små landene til å forhandle om gunstige handelsvilkår som de normalt ikke ville mottatt.

3. Forenkler handelslover

Implementeringen av klausulen om mest favoriserte nasjoner forenkler de komplekse handelsavtalene som er etablert bilateralt mellom land. Hvis alle land er under de samme handelsbetingelsene, gjør det handelslovene mye enklere.

Relaterte målinger

CFI er den offisielle leverandøren av Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA® CertificationThe Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ® akkreditering er en global standard for kredittanalytikere som dekker økonomi, regnskap, kredittanalyse, kontantstrømanalyse, covenant modellering, tilbakebetaling av lån og mer. sertifiseringsprogram, designet for å forvandle alle til en finansanalytiker i verdensklasse.

For å fortsette å lære og utvikle kunnskapen din om økonomisk analyse, anbefaler vi på det sterkeste de ekstra ressursene nedenfor:

  • Free Trade AreaFree Trade AreaA frihandelsområde (FTA) refererer til en bestemt region der en gruppe land signerer en handelsavtale som forsegler det økonomiske samarbeidet
  • Nordamerikansk frihandelsavtale (NAFTA) Nordamerikansk frihandel Avtale (NAFTA) Den nordamerikanske frihandelsavtalen (NAFTA) er en avtale som samlet tre nordamerikanske land, dvs. USA, Canada og
  • Ikke-tollbarrierer Ikke-tollbarrierer Ikke-tollbarrierer er handelshindringer som begrenser import eller eksport av varer på andre måter enn tollsatser. Verdenshandelen
  • Økonomisk union Økonomisk union En økonomisk union er en av de forskjellige typene handelsblokker. Det refererer til en avtale mellom land som tillater produkter, tjenester og arbeidstakere å krysse grenser fritt. Unionen tar sikte på å eliminere interne handelshindringer mellom medlemslandene, med målet om å være økonomisk fordelaktig for alle medlemslandene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *