suosituimman kansanlauseketta

Mikä on suosituimman kansan lauseke?

Eniten- etuuskohtelulauseke on määräys, joka vaatii maata tarjoamaan myönnytyksiä, erioikeuksia tai vapauksia, jotka myönnetään yhdelle kansakunnalle kauppasopimuksessa Alueelliset kauppasopimukset Alueelliset kauppasopimukset viittaavat sopimukseen, jonka kaksi tai useampi maa on allekirjoittanut vapaan kannustamisen edistämiseksi. tavaroiden ja palvelujen liikkuminen tai myönnettävä kaikille muille maille, jotka ovat Maailman kauppajärjestön (WTO) jäseniä. Kansainvälisissä taloussuhteissa se on asema, jonka on tarkoitus edistää tasavertaista kohtelua kaikkien jäsenvaltioiden kanssa kansainvälisessä kaupassa.

Suosituimmuuslausekkeen ymmärtäminen

Suosituimmuuslauseke on termi, joka annetaan tietylle maalle, ja se tarkoittaa, että suotuisan kohtelun saajan on saatava yhtä suuret kaupalliset edut kuin maan kauppapolitiikan suosituin kansakunta.

Se tarkoittaa pohjimmiltaan, että maata, jolla on ”suosituin” kansakunnan asema, ei voida kohdella yhtä epäedullisesti kuin muita Maailman kauppajärjestön maita. WTO tukee tasa-arvoista kohtelua kaikista maista kauppaa koskevien sopimusten suhteen.

Esimerkiksi, jos Maailman kauppajärjestön maa antaisi normaalisti 5 prosentin tariffin yhdelle maalle, mutta 7 prosentin tullin muille jäsenmaille. suosituimmuuslauseke edellyttää, että ne soveltavat 5 prosentin tullia kaikkiin jäsenmaihin.

Kansallisen kohtelun periaatteen ohella, joka on kansainvälisen oikeuden periaate, joka edellyttää ulkomaalaisten ja paikallisten kohtelun tasa-arvoa, suosituimmuuskohtelulauseke on perusta WTO: n kauppalainsäädännölle. Järjestön kauppalain on tarkoitus edistää syrjimätöntä kauppapolitiikkaa jäsenmaiden välillä.

Poikkeus suosituimmuuskohtelulausekkeelle voidaan myöntää kehitysmaille, jotka voivat saada suotuisampaa kohtelua kuin suosituimmat.

Suotuisaan kohteluun sisältyy kaupan etujen käyttö, kuten:

  • alhaiset tullit
  • korkeat tuontikiintiöt
  • Vapaakauppasopimukset
  • Tulliliitot Tulliliitto on kahden tai useamman naapurimaan välinen sopimus kaupan esteiden poistamiseksi, tullien alentamiseksi tai poistamiseksi ja

tullien

Tariffi on lähinnä tuonnin ja viennin vero Tuonti ja vienti Tuonti on tavaroita ja palveluja, jotka maan asukkaat ostavat ulkomailta sen sijaan, että ostavat kotimaassa kauppamaiden välillä. Se on politiikka, jota yleensä verotetaan ulkomaisista tavaroista ja kannustetaan kotimaisten tuotteiden kulutusta. Tariffeja käytetään myös eräänlaisena tulona maan hallitukselle. Viejämaille matala tulli on suotuisa, koska viejä voi käydä kauppaa vapaammin.

Tuontikiintiöt

Tuontikiintiöt viittaavat kaupan rajoituksiin, joissa asetetaan yläraja kauppojen määrälle. tavarat, jotka voidaan tuoda maahan tietyn ajan kuluessa. Se kannustaa ulkomaisten tavaroiden kulutusta vähemmän ja tariffien tavoin kannustaa kotimaisten tuotteiden kulutusta. Viejämaille korkean tuontikiintiön varmistaminen on suotuisaa, koska viejä voi viedä enemmän tavaroita.

Vapaakauppasopimus

Vapaakauppasopimus on sopimus tai kansainvälisen oikeuden sopimus, joka muodostaa vapaakauppa-alueen yhteistyömaiden välillä. Se kannustaa lisäämään kauppaa ja voi johtaa tariffien ja tuontikiintiöiden poistamiseen Tuontikiintiöt Tuontikiintiöt ovat hallituksen asettamia rajoituksia tietyn tavaran määrälle, joka voidaan tuoda maahan. Yleisesti ottaen tällaiset kiintiöt otetaan käyttöön kotimaisen teollisuuden ja haavoittuvien tuottajien suojelemiseksi.

Tulliliitot

Tulliliitto on eräänlainen kaupparyhmä, joka on vapaakaupan alue. jäsenmaissa, joilla on yhteinen ulkoinen tariffi kolmansien maiden kanssa. Ne perustetaan kauppasopimusten avulla ja rohkaistaan lisäämään vapaakauppaa jäsenmaiden välillä.

Suosituimmuuslausekkeen historia

Suosituimman maan asema vahvistettiin maiden välillä jo 11. vuosisadalla. Moderni käsite ilmestyi 1700-luvulla, jossa sitä sovellettiin yleensä kahden maan välillä – yksi maa antaisi toiselle ”suosituimman kansakunnan” aseman.

Toisen maailmansodan jälkeen oli paljon kauppasopimuksia ja tariffit, joista neuvoteltiin yleisen tullitariffeja ja kauppaa koskevan sopimuksen (GATT) kautta, mikä johti Maailman kauppajärjestön perustamiseen vuonna 1995. Maailman kauppajärjestö on organisaatio, jonka tavoitteena on ylläpitää maiden välistä kansainvälistä kauppaa.

Suosituimmuuslausekkeen edut

Suosituimmuuslauseke tarjoaa seuraavat edut:

1.Lisää vapaakauppaa

Suosituimmuuskohtelulauseke lisää kaupan luomista ja vähentää kaupan suuntaamista, mikä kannustaa lähinnä lisäämään vapaakauppaa maiden välillä. Se mahdollistaa tehokkaamman lopputuloksen, koska edullisimmat tuottajat voivat viedä tavaroita alueille, joilla kysyntä on suurin ilman valtion puuttumista asiaan. Epäedullisessa asemassa olevien maiden tasa-arvoinen kohtelu

Suosituimmuuskohtelulauseke antaa pienemmille maille mahdollisuuden osallistua etuihin, joita ne eivät yleensä saa, koska ne jäävät huomiotta suurten maailmankaupan toimijoiden keskuudessa. Lauseke auttaa pieniä maita neuvottelemaan suotuisat kauppaehdot, joita ne eivät normaalisti saisi.

3. Yksinkertaistaa kauppalait

Suosituimmuuslausekkeen täytäntöönpano yksinkertaistaa maiden välillä kahdenvälisesti solmittuja monimutkaisia kauppasopimuksia. Jos kaikki maat ovat samojen kauppaehtojen alaisia, se tekee kauppalaista huomattavasti yksinkertaisempia.

Aihealueet

CFI on Certified Bankingin virallinen toimittaja & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA® -sertifikaatti Sertifioitu pankkitoiminta & Credit Analyst (CBCA) ®-akkreditointi on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotietojen analysoinnin, kassavirta-analyysi, kovenanttimallinnus, lainojen takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma, joka on suunniteltu muuttamaan kuka tahansa maailmanluokan talousanalyytikoksi.

Jotta voisit oppia ja kehittää taloudellisen analyysin tietosi, suosittelemme alla olevia lisäresursseja:

  • Vapaakauppa-alue Vapaakauppa-alue (FTA) viittaa tiettyyn alueeseen, jossa joukko maita allekirjoittaa kauppasopimuksen, joka tiivistää taloudellisen yhteistyön.
  • Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus (NAFTA) Pohjois-Amerikan vapaakauppa Sopimus (NAFTA) Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus (NAFTA) on sopimus, joka toi yhteen kolme Pohjois-Amerikan maata, eli Yhdysvallat, Kanada ja
  • tullien ulkopuoliset esteet, tariffeihin kuulumattomat esteet, tullien ulkopuoliset esteet ovat kaupan esteitä, jotka rajoittavat tavaroiden tuontia tai vientiä muilla tavoin kuin tariffeilla. Maailmankauppa
  • Talousunioni Talousliitto Talousliitto on yksi erityyppisistä kaupparyhmistä. Se viittaa maiden väliseen sopimukseen, joka sallii tuotteiden, palvelujen ja työntekijöiden ylittää vapaat rajat. Unionin tarkoituksena on poistaa sisämaakaupan esteet jäsenmaiden välillä tavoitteenaan hyötyä taloudellisesti kaikille jäsenmaille.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *