Kemiallisten alkuaineiden runsaus

Katso myös: Maa § Kemiallinen koostumus

Maa muodostui samasta aineen pilvestä, joka muodosti Auringon, mutta planeetat saivat erilaisia koostumuksia aurinkokunnan muodostuminen ja kehitys. Maapallon luonnonhistoria puolestaan aiheutti tämän planeetan osien erilaiset alkuaineiden pitoisuudet.

Maapallon suurin koostumus alkuainemassan mukaan on suunnilleen samanlainen kuin aurinkokunnan kokonaiskoostumus Suurimpien erojen mukaan maapallosta puuttuu paljon haihtuvia alkuaineita vetyä, heliumia, neonia ja typpeä sekä hiiltä, joka on kadonnut haihtuvina hiilivedyinä. Jäljelle jäävä alkuainekoostumus on suunnilleen tyypillistä ”kallioisille” sisäplaneetoille, jotka muodostuivat termisessä vyöhykkeessä, jossa aurinkolämpö ajoi haihtuvia yhdisteitä avaruuteen. Maapallo pitää happea massansa toiseksi suurimpana komponenttina (ja suurimpana atomijakeena), pääasiassa tästä alkuaineesta pidätettynä silikaattimineraaleissa, joilla on erittäin korkea sulamispiste ja matala höyrynpaine. ”2498dbd4f9”>

Arvioitu kemiallisten alkuaineiden määrä maapallolla. Oikeassa sarakkeessa on massaosuus miljoonasosina (ppm) ja osa atomien lukumäärästä miljoonasosina (ppb). Atomic Number Nimi Symboli Massaosuus (ppm) Atomifraktio (ppb) 8 happi O 297000 482 000 000 12 magnesium Mg 154000 164 000 000 14 pii Si 161000 150,000,000 26 rauta Fe 319000 148000000 13 alumiini Al 15900 15300000 20 kalsium Ca 17100 11100000 28 nikkeli Ni 18220 8010000 1 vety H 260 6700000 16 rikki S 6350 5 150 000 24 kromi Cr 4700 2300000 11 natrium Na 1800 2 000 000 6 hiili C 730 1 600 000 15 fosfori P 1210 1020 000 25 mangaani Mn 1700 800000 22 titaani Ti 810 440,000 27 koboltti Co 880 390,000 19 kalium K 160 110 000 17 kloori Cl 76 56000 23 vanadium V 105 53600 7 typpi N 25 46 000 29 kupari Cu 60 25000 30 sinkki Zn 40 16000 9 fluori F 10 14000 21 skandium Sc 11 6300 3 litium Li 1.10 4100 38 strontium Sr 13 3900 32 germaanium Ge 7.00 2500 40 zirkonium Zr 7.10 2000 31 gallium Ga 3,00 1000 34 seleeni Se 2.70 890 56 barium Ba 4.50 850 39 yttrium Y 2.90 850 33 arseeni Kuten 1.70 590 5 boori B 0,20 480 42 molybdeeni Mo 1,70 460 44 rutenium Ru 1.30 330 78 platina Pt 1,90 250 46 palladium Pd 1,00 240 58 cerium Ce 1.13 210 60 neodyymi Nd 0,84 150 4 beryllium Ole 0,05 140 41 niobium Nb 0.44 120 76

osmium

Os

0,90 120 77

Iridium

Mr

0,90

120

37

rubidium

Rb

0,40 120 35

bromia

Br

0,30 97 57

lantaani

La

0,44 82 66

dysprosium

Dy

0,46 74 64

gadoliniumia

Sr

0,37 61

52

telluurin

Te

0,30 61 45

rodium

poista

0,24 61 50

tina

Sn

0,25 55 62 samarium

SM

0,27 47 68

erbium

Er

0,30 47 70

ytterbi um

Yb

0,30 45 59

praseodyymi

Pr

0,17 31 82

Lead

HP

0,23 29 72

hafnium

HF

0,19 28 74

volframi

W

0,17 24 79

kulta

Au

0,16 21 48

kadmiumin

Cd

0,08

18

63

Europiumtris

Ei

0,10

17

67

holmium

Ho

0,10 16 47

hopea

Rising

0,05 12 65

terbium

Fair

0,07 11 51

antimoni

SB

0,05 11 75

renium

Re

0,08 10

53

jodi

0,05 10 69

tulium

TM

0,05 7 55

cesium

Wc

0,04 7 71

lutetium

Lu

0,05 7 90

torium

Th

0,06 6 73

tantaali

Ta

0,03

4

80

Mercury

HG

0,02 3 92

uraani

G

0,02 2 49

indium

0,01

2

81

tallium

TL

0,01

2

83

vismutti

Ole

0,01 1

CrustEdit

Pääartikkeli: Runsaasti elementtejä Earth ”s kuoren

yltäkylläisyyden (Atom jae) Kemiallisen elementit Earth” ylemmästä continental crust toimintaa Järjestysluku. Harvinaisin elementit kuori (esitetty keltainen) Harvinainen johtuu useista tekijöistä: kaikki paitsi yksi ovat tihein siderophiles (rauta-hellä) elementtien Goldschmidt Classification, eli ne on taipumus sekoita hyvin metallisella raudalla, heikentävien ne penkki siirrettiin syvemmälle maapallon ydin. heidän yltäkylläisyyden meteoroids ja enemmän. Lisäksi telluuri on uhanalainen preaccretional lajittelun Nebula muodostuksen kautta haihtuvien Vety telluridi.

kaavio oikealla esittää suhteellinen Atomic-runsaus alkuaineet Maan ”ylemmästä continental crust-osa, joka on suhteellisen helposti mittauksiin ja arviointiin.

Monet esitetyt elementit kuvaaja luokitellaan (osittain päällekkäin) luokat:

  1. Rock muodostavien alkuaineiden (pääelementit vihreä alalla, ja pieniä elementtejä vaaleanvihreä kenttä),
  2. Harvinaiset maametallit (lantanidit, La, Lu, Sc ja Y; merkitty sinisellä),
  3. merkittävä Industrial metallien (maailmanlaajuinen tuotanto > ~ 3 x 107 kg / vuosi; merkitty punainen),
  4. Jalometallit (merkitty purppura),
  5. Yhdeksän harvinaisin ”metallit” – kuusi platinaryhmän alkuaineita ja Au, Re, ja Te (metalloidi) – keltaisessa kentässä. Nämä ovat Harvinainen kuori penkkimittakaavasta liukoinen rauta ja alun perin konsentroitiin maapallon ydin. Telluurijäte on suurin yksittäinen köyhdytettyä Element silikaatti maapallon suhteen Cosmic runsaus, koska sen lisäksi penkki konsentroitiin tihein kalkogenidit ydin se oli vakavasti vaje preaccretional lajittelu on Nebula vaihtelevin vety telluridi.

Huomaa, että on olemassa kaksi Tauot Jos epästabiili (radioaktiiviset) elementit teknetium (Atomic numero 43) ja prometium (Atomic numero 61 ) Olisi.Näitä elementtejä ympäröivät vakaat elementit, mutta molemmilla on suhteellisen lyhyt puoliintumisaika (~ 4 miljoonaa vuotta ja ~ 18 vuotta). Nämä ovat täten erittäin harvinaisia, koska kaikki näiden alkutekijät aurinkokuntaa edeltävissä materiaaleissa ovat kauan sitten hajonneet. Nämä kaksi elementtiä syntyy nyt luonnollisesti vain erittäin raskas radioaktiivisten alkuaineiden (esimerkiksi uraanin, toriumin tai uraanimalmeissa olevien pienien määrien plutoniumin) fissiosta tai tiettyjen muiden alkuaineiden vuorovaikutuksessa kosmisten säteiden kanssa. Sekä teknetium että prometium on tunnistettu spektroskooppisesti tähtien ilmakehissä, missä ne syntyvät käynnissä olevilla nukleosynteettisillä prosesseilla.

Runsauskaaviossa on myös katkoksia, joissa kuusi jalokaasua olisi, koska ne eivät ole kemiallisesti sitoutunut maapallon kuoreen, ja ne syntyvät kuoressa vain radioaktiivisten alkuaineiden hajoamisketjuista, ja ovat siksi siellä erittäin harvinaisia.

Kahdeksan luonnossa esiintyvää hyvin harvinaista, erittäin radioaktiivista elementtiä (polonium , astatiini, francium, radium, aktinium, protactinium, neptunium ja plutonium) eivät sisälly tähän, koska mikä tahansa näistä alkuaineista, jotka olivat läsnä maan muodostumisessa, ovat hajonneet eoneja sitten, ja niiden määrä on tänään vähäpätöinen ja sitä tuotetaan vain uraanin ja toriumin radioaktiivisesta hajoamisesta.

Happi ja pii ovat erityisesti kuoren yleisimpiä elementtejä. Maapallolla ja yleensä kallioisilla planeetoilla pii ja happi ovat paljon yleisempiä kuin niiden smic runsaus. Syynä on, että ne yhdistyvät toisiinsa muodostaen silikaattimineraaleja. Muut kosmisesti yleiset alkuaineet, kuten vety, hiili ja typpi, muodostavat haihtuvia yhdisteitä, kuten ammoniakki ja metaani, jotka kiehuvat helposti avaruuteen planeettojen muodostumislämmöstä ja / tai auringon valosta.

Harvinaiset maametallielementitMuokkaa

”Harvinaiset” maametallielementit ovat historiallinen harhaluulo. Termin pysyvyys heijastaa tuntemattomuutta eikä todellista harvinaisuutta. Runsaammat harvinaisten maametallien elementit ovat keskittyneet kuoreen samalla tavallisiin teollisuusmetalleihin kuin kromi, nikkeli, kupari, sinkki, molybdeeni, tina, volframi tai lyijy.Kaksi harvinaisinta harvinaisten maametallien alkuaineita (thulium ja lutetium) ovat lähes 200 kertaa yleisempiä kuin kulta. Toisin kuin tavalliset emäkset ja jalometallit, harvinaisten maametallien alkuaineilla on hyvin vähän taipumuksia keskittyä hyödynnettäviin malmiesiintymiin, minkä vuoksi suurin osa maailman harvinaisen maametallin tarjonnasta tulee vain harvoista lähteistä. Lisäksi kaikki harvinaiset maametallit ovat kemiallisesti melko samanlaisia toistensa suhteen, joten niitä on melko vaikea erottaa puhtaiden alkuaineiden määriksi.

Eroja harvinaisten maametallien alkuaineiden määrissä ylemmässä mannerkuoressa maapallon edustavat kahden vaikutuksen, yhden ydinvoiman ja yhden geokemiallisen, päällekkäisyyttä. Ensinnäkin harvinaisilla maametalleilla, joilla on parilliset atomiluvut (58Ce, 60Nd, …), on enemmän kosmisia ja maanpäällisiä määriä kuin vierekkäisillä harvinaisten maametallien elementeillä, joilla on pariton atomiluku (57La, 59Pr, …). Toiseksi kevyemmät harvinaisten maametallien elementit ovat yhteensopimattomampia (koska niillä on suuremmat ionisäteet) ja siksi ne ovat keskittyneet voimakkaammin mantereen kuoreen kuin raskaammat harvinaisten maametallien elementit. Useimmissa harvinaisten maametallien esiintymissä neljä ensimmäistä harvinaisten maametallien alkuaineita – lantaani, cerium, praseodyymi ja neodyymi – muodostavat 80-99% malmissa esiintyvien harvinaisten maametallien kokonaismäärästä.

MantleEdit

Pääartikkeli: Earth-vaippa

CoreEdit

Katso myös : Structure_of_Earth § Core

OceanEdit

Täydellinen luettelo on osassa Elementtien runsaus (tietosivu) § Merivesi.
Katso myös: Merivesi § Chemical koostumus

AtmosphereEdit

Katso myös: Maan ilmakehä § Koostumus

Elementtien järjestys tilavuusosuuden mukaan (joka on suunnilleen molekyylimooliosuus) ilmakehä on typpeä (78,1%), happea (20,9%), argonia (0,96%), jota seuraa (epävarmassa järjestyksessä) hiili ja vety, koska vesihöyry ja hiilidioksidi, jotka edustavat suurinta osaa näistä kahdesta ilmassa olevasta alkuaineesta, vaihtelevat Rikki, fosfori ja kaikki muut aineet nts esiintyy huomattavasti pienemmissä osuuksissa.

Runsauskäyräkaavion (oikealla yläpuolella) mukaan argoni, joka on ilmakehän merkittävä, ellei pääkomponentti, ei näy kuoressa ollenkaan. Tämä johtuu siitä, että ilmakehän massa on paljon pienempi kuin kuoren, joten kuoreen jäävä argoni myötävaikuttaa vain vähän massaosuuteen, kun taas samaan aikaan argonin kertyminen ilmakehään on tullut riittävän suureksi merkittäväksi.

(tietosivu) #Urban maaperät.

Katso myös: Maaperä § Kemia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *