coulomb (Dansk)

Coulomb (symboliseret C) er standardenheden for elektrisk ladning i International System of Units (SI). Det er en dimensionsløs mængde, der deler dette aspekt med muldvarpen. En mængde på 1 C er lig med ca. 6,24 x 1018 eller 6,24 quintillion.

Med hensyn til SI-baseenheder svarer coulomb til et ampere-sekund. Omvendt repræsenterer en elektrisk strøm på A 1 C enhedsladningsbærere, der flyder forbi et specifikt punkt i 1 sek. Enhedens elektriske ladning er den mængde ladning, der er indeholdt i en enkelt elektron. Således har 6,24 x 1018 elektroner 1 C ladning. Dette gælder også for 6,24 x 1018 positroner eller 6,24 x 1018 protoner, skønt disse to typer partikler bærer ladning med modsat polaritet som elektronens.

Kraften, hvormed to elektrisk ladede kroppe tiltrækker eller frastøder hinanden afhænger af ladningsproduktet (i coulombs) i begge objekter og også af afstanden mellem objekterne. Hvis polariteterne er de samme (negativ / negativ eller positiv / positiv), er den såkaldte coulomb-kraft frastødende; hvis polariteterne er modsatte (negativ / positiv eller positiv / negativ), er kraften attraktiv. For to ladede organer falder coulomb-kraften i forhold til kvadratet for afstanden mellem deres ladecentre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *