Verše o Boží lásce, která se dotkne vašeho srdce

Víte, jak moc vás Bůh miluje? Poznání velikosti Boží lásky se může dotknout vašeho srdce a změnit váš život. Těchto 7 veršů vám pomůže hlouběji porozumět velké lásce, kterou k vám Bůh má.

Bůh vás nejprve miloval

En To je láska: ne to, že jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna, aby byl obětován jako oběť za odpuštění našich hříchů. (1. Jana 4:10)

Bůh převzal iniciativu tím, že poslal svého Syna zemřít na kříži. Nejen to, ale Bůh na tebe myslel, když poslal Ježíše. Zná vás a miluje vás navždy.

Bůh je váš přítel

Nikdo nemá větší lásku než darovat život svým přátelům. (Jan 15:13)

Ježíš chce být tvým nejbližším přítelem. Miluje tě natolik, že se rozhodl zemřít, aby tě zachránil.

Boží láska je bezpodmínečná

Ale Bůh ukazuje svou lásku k nás v tom: když jsme byli ještě hříšníci, Kristus zemřel za nás. (Římanům 5: 8)

Bůh vás miluje, i když zná všechny vaše chyby. Jeho láska nemá žádné hranice. Je připraven vám odpustit a obnovit vás. Musíte jen přijmout jejich žádost o přátelství.

38 veršů o Boží lásce

Větší než láska matky

Může matka zapomenout na své kojené dítě a přestat milovat dítě, které porodila? I kdyby zapomněla, nezapomenu na tebe! (Izajáš 49:15)

Boží láska je větší než láska k nejmilejší matce na světě. I když jste nikdy nepoznali lásku svých pozemských rodičů, můžete poznat velkou Boží lásku.

Jste Božím dítětem

Všimněte si, jakou velkou lásku nám dal Otec, abychom byli nazýváni Božími dětmi! A my jsme! Svět nás nezná, právě proto, že neznal jeho. (1. Jana 3: 1)

Přijetím Boží lásky ve svém životě se stáváš členem Boží rodiny se všemi výsadami milovaného syna .

68 veršů se sliby Božími

Boží láska chrání

Jak vzácné, ó bože, je vaše velká láska! Každá lidská bytost nachází útočiště ve stínu tvých křídel.
(Žalm 36: 7)

Ve své lásce tě Bůh chrání jako ptáka stará se o jejich mláďata a chrání je před nebezpečím světa.

Ježíš dal vše

Milost náš Pán Ježíš Kristus Ačkoli byl bohatý, kvůli tobě se stal chudým, abys díky své chudobě zbohatl. (2. Korinťanům 8: 9)

Ježíš opustil veškerou svou slávu v nebi a hodně trpěl z lásky k tobě. Ježíš to všechno považoval za užitečné, protože vás miluje. Boží láska vám dává velkou hodnotu.

Bůh je láska: 1. Jana 4: 7-9 Studium Bible

Další informace o lásce získáte pomocí těchto veršů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *