Hledáte Boha celým svým srdcem?

Skutečně hledám Boha celým svým srdcem? Meditoval jsem o Žalmu 119: 10–11. To jsou mi již známé verše.

Jak můžeme hledat Boha z celého srdce?

Když jsem o nich přemýšlel, bylo pro mě důležité zařadit verš 9.

Žalmy 119: 9 Čím si mladý muž očistí cestu? tím, že na to dbáš podle svého slova.

Není zajímavé, že Boží slovo říká „mladý muž“?

Ačkoli by každý z nás měl chtít žít čistý život , je tak důležité to získat v našem mládí! Chci, aby to moje vnoučata dostala hned teď! Co má dělat?

Aby si očistil cestu, udržel se čistý a svatý a udržoval si V životě, jako je tento, musí dbát na Boží slovo. Musí věnovat pozornost tomu, co Bůh říká, když je ještě mladý. Musí to nechat být svým průvodcem a konečným rádcem! Zde jsou tři způsoby, jak to udělat:

  1. Očistěte jeho srdce od hříchu skrze moc spásy. Všichni jsme hříšníci, ano ničemní hříšníci. Jak plyne Kniha bez slov, Moje srdce bylo temné hříchem, dokud Spasitel nevstoupil dovnitř. Vím, že to umyl bílou jako sníh. Určitě musí vědět, že je umyt krví beránka. (1 Kor. 6:11; Zjev. 1: 5)
    • Jsem tak rád, že Rozhodl jsem se jako mladý člověk (můžete si přečíst moje testimo) Modlím se, aby všechna moje vnoučata byla zachráněna v mladém věku. Bude to začátek, aby mohli žít čistý a svatý život před Pánem.
  2. Každý den mu čistěte cestu tím, že budete vyznávat hřích. Jakmile bude zachráněn, neznamená to, že už nebudou žádné boje s hříchem. Bude jich mnoho a Satan bude také po našich vnoučatech, aby je „prosívali jako pšenici“ Ó, jak je musím denně podporovat v modlitbě! (Zde je několik způsobů, jak se můžete modlit za svá vnoučata)
    • 1 Jan 1: 9 Vyznáváme-li své hříchy, je věrný a spravedlivý, aby nám naše hříchy odpustil a očistil nás od veškeré nepravosti. Tento verš byl napsán křesťanům.
  3. Očistěte jeho cestu tím, že budete dbát na Slovo Boží – potřebuji povzbudit své vnoučata, aby studovali Boží slovo, aplikovali ho a poslouchali ho. Ó, aby si uvědomili, že naše vlastní cesta není Boží cestou, ale když necháme vést Boží slovo my, můžeme vědět, že jsme v Jeho cestě! (Žalm 25: 4, Iz. 55: 7-9)

Nemyslíš si, že verše 10-11 jsou shrnuty všechno?

My jako prarodiče musíme hledat Boha celým svým srdcem, pokud si přejeme totéž pro naše vnoučata. Musí být zapojeno celé naše srdce. Hledám ho z celého srdce? Obávám se, že mnohokrát můj čas s Pánem je tak polovičaté Možná přijde do mého života, kdybych ho skutečně hledal celým svým srdcem?

Jak snadno bloudím od Pána. Začínám s dobrými úmysly a než se nadějete, rozptylují mě zajímavé věci na internetu nebo věci, které prostě musím udělat. Nevím jak vy, ale někdy si myslím, že mám PŘIDAT dospělého. Moje pozornost je často tak krátká a opravdu nemedituji o Božím Slově a o tom, co chce, abych udělal.

NECHCÍ SE PUTOVAT PÁNU, CÍTÍM TO,
PŘIPRAVENO ODCHÁZET Z BOHA, KTERÉ MILUJEM

TADY JSOU MOJE SRDCE O TAKE A TĚSNĚTE TO,
TĚSNĚTE TO PRO TYTO SOUDY NAD!!

Slova: Robert Robinson, 1758

Skryl jsem opravdu Boží slovo ve svém srdci?

Je pro mě tak vzácné, že jsem jej zastrčil, abych jej mohl použít pokaždé, když to potřebuji, což by mělo být skutečně kontinuální. Potřebuji znát Boží slovo, abych mohl zahnat ďáblovu taktiku, abych mohl zahnat chtíče těla, abych se mohl každý den chránit před hříchem. Potřebuji to, aby mě vedlo, aby mi pomohlo chodit v Duchu, aby mi pomohlo být příkladem svým dětem a vnoučatům a ukázat jim, jak moc je Bůh miluje a že Jeho přikázání nejsou těžká. Není to úžasné vědět, že nás Bůh miluje natolik, že Jeho přikázání NEJSOU těžká? Dělat to, co přikazuje, by mělo být potěšením našich srdcí. Co vám Bůh přikázal udělat? Děláte to?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *