coulomb (Čeština)

coulomb (symbol C) je standardní jednotka elektrického náboje v mezinárodním systému jednotek (SI). Je to bezrozměrná veličina, která sdílí tento aspekt s krtkem. Množství 1 C se rovná přibližně 6,24 x 1018 neboli 6,24 kvintilionu.

Pokud jde o základní jednotky SI, coulomb je ekvivalentem jedné ampérsekundy. Naopak elektrický proud A představuje 1 C jednotkových nosičů elektrického náboje proudících kolem určitého bodu za 1 s. Jednotkový elektrický náboj je množství náboje obsažené v jediném elektronu. Tedy 6,24 x 1018 elektronů má 1 C náboje. To platí také pro 6,24 x 1018 pozitronů nebo 6,24 x 1018 protonů, i když tyto dva typy částic nesou náboj opačné polarity než elektron.

Síla, kterou přitahují nebo odpuzují dvě elektricky nabitá tělesa jeden na druhém závisí na součinu nábojů (v coulombech) v obou objektech a také na vzdálenosti mezi objekty. Pokud jsou polarity stejné (negativní / negativní nebo pozitivní / pozitivní), je tzv. Coulombova síla odpudivá; pokud jsou polarity opačné (negativní / pozitivní nebo pozitivní / negativní), síla je atraktivní. U jakýchkoli dvou nabitých těles klesá coulombova síla úměrně se druhou mocninou vzdálenosti mezi jejich středy náboje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *